VR Track kunnostaa vaihteita Helsingin ratapihalla.

Infrahankkeen koko elinkaari

VR Track on Suomen suurin radanrakentaja ja yksi suurimmista infra-alan rakennusliikkeistä ja suunnittelutoimistoista.

Palvelumme kattavat koko infrahankeen elinkaaren: suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon, kalusto- ja materiaalipalvelut sekä kansainväliset toiminnot. Liikennevirasto on yhtiön suurin asiakas. 

Toimimme Suomen lisäksi Ruotsissa ja Virossa. VR Track on myös merkittävä rautatiemateriaalien toimittaja.

Rautatiejärjestelmistä saatua sähkö- ja turvalaiteosaamista hyödynnetään esimerkiksi sähkön kantaverkon ja kantaverkon sähköasemien kunnossapitotöissä ja tietelematiikassa, samoin kuin metron automatisoinnissa.

Sillansiirtotekniikan edelläkävijänä VR Track siirsi toukokuussa 2012 ensimmäisen suuren maantiesillan Suomessa.

Yhtiön kilpailuetuja ovat alalla ainutlaatuinen kokonaisosaaminen, kokemus ja suurten urakoiden projektinhallinta.