VR Group, talous

Vastuullisuudesta pohja talouden johtamiselle

Vastuullinen talousjohtaminen ja -toiminta kuuluvat vastuulliseen liiketoimintaan.  

VR Groupin arvoista vastuullisuus antaa pohjan talouden johtamiselle. Tavoitteellisuus näkyy siinä, että pyrimme toimimaan kilpailukykyisesti ja kannattavasti. Näin voimme rahoittaa asiakkaita palvelevia investointeja.

Haluamme toimia laadukkaasti ja yhdessä liiketoimintojen kanssa pyrkien luomaan kannattavaa kasvua, VR Groupin talousjohtamisen strategian mukaisesti. Vahva tase sekä kasvun kautta saatava tulorahoitusvirta luovat hyvän pohjan mittaville investoinneille.

VR Groupin talouden ja rahoituksen tavoitteet, toimintaperiaatteet sekä riskienhallinta on määritelty toimintaohjeissa. Olemme järjestäneet rahoitusomaisuuden hoidon tuottavalla ja likvidillä tavalla alhaisella riskitasolla.

VR Group veronmaksajana

VR-konserniin kuuluvat yhtiöt maksavat veronsa ja lakisääteiset maksunsa kunkin yhtiön kotimaan määräysten mukaisesti. Tarkemmin VR:stä veronmaksajana vuosiraportissa