VR Group, talous

Vastuullisuudesta pohja talouden johtamiselle

Vastuullinen talousjohtaminen ja -toiminta kuuluvat vastuulliseen liiketoimintaan.  

VR Groupin arvoista vastuullisuus antaa pohjan talouden johtamiselle. Tavoitteellisuus näkyy siinä, että pyrimme toimimaan kilpailukykyisesti ja kannattavasti. Näin voimme rahoittaa asiakkaita palvelevia investointeja.

Haluamme toimia laadukkaasti ja yhdessä liiketoimintojen kanssa pyrkien luomaan kannattavaa kasvua, VR Groupin talousjohtamisen strategian mukaisesti. Vahva tase sekä kasvun kautta saatava tulorahoitusvirta luovat hyvän pohjan mittaville investoinneille.

VR Groupin talouden ja rahoituksen tavoitteet, toimintaperiaatteet sekä riskienhallinta on määritelty toimintaohjeissa. Olemme järjestäneet rahoitusomaisuuden hoidon tuottavalla ja likvidillä tavalla alhaisella riskitasolla.

VR Group veronmaksajana

VR-konserniin kuuluvat yhtiöt maksavat veronsa ja lakisääteiset maksunsa kunkin yhtiön kotimaan määräysten mukaisesti. 

Osingot, verot ja veronomaiset maksut 2016 (M€)
Osingot 100,0
Tuloverot 11,9
Laskennalliset verot 0,2
Välittömät verot yhteensä 12,0
Rataperusmaksu 40,4
Ratavero 1,0
Investointivero 4,0
Ratavero- ja -maksu yhteensä 45,4
Muut viranomaismaksut (esim. Trafi-lupamaksut) 0,5
Ajoneuvovero 0,3
Liikenteen sähkövero 0,0
Polttonesteiden vero 13,3
Muu sähkövero 1,7
Energiaverot yhteensä 15,0
Valtiolle maksetut yhteensä 173,3
Kiinteistövero 2,2
Eläkemaksut 64,6
Muut henkilösivukulut 31,3
Työnantajamaksut yhteensä 95,9
Arvonlisäverot (myynnit - hankinnat) 71,4
Palkkaverot (enn.pid.) 102,6
Tilikaudelta tilitettävät verot 174,0
Kaikki yhteensä 445,4