Liikenteen turvallisuus on luotettavuuden edellytys

VR Group haluaa estää asiakkaille, henkilöstölle, ympäristölle ja konsernin omaisuudelle aiheutuvat vahingot huolehtimalla liikenneturvallisuudesta.

Liikenneturvallisuustehtävissä toimivat henkilöt noudattavat junaturvallisuudesta annettuja määräyksiä, ohjeita ja työtapoja. 

VR Group varautuu rautateitä uhkaavaan vaaraan tai onnettomuuteen rautatielain edellytysten mukaisesti.

Valmistaudumme välittömiin ensitoimenpiteisiin onnettomuuspaikalla ja avustamaan pelastustoiminnasta vastaavia viranomaisia.

Lisäksi varaudumme kuljetettavasta tavarasta tai käytettävästä kalustosta aiheutuvien vaarojen ja ympäristövahinkojen torjuntaan ja raivaamiseen.

Lue lisää vaarallisten aineiden kuljetuksista.