Matkustajien turvallisuus etusijalla

VR Group huolehtii siitä, että asiakkaat voivat matkustaa junissa turvallisesti – ja myös kokevat olonsa turvalliseksi.  

Asiakkaan näkökulmasta ei välttämättä riitä, että matkustaminen on turvallista tilastojen valossa. Matkustettaessa on myös tunnettava olonsa turvalliseksi.

VR Groupissa matkustajaturvallisuuden perusedellytyksenä on junahenkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen.

Järjestyksenvalvontaa asiakaspalveluhengessä

Vartioinnissa ja järjestyksenvalvonnassa painopiste on näkyvässä partioinnissa ja teknisessä valvonnassa, kuten kameravalvonnassa.

Suurilla asemilla perinteinen järjestyksenvalvonta muuttuu koko ajan enemmän kohti palveluhenkistä toimintaa, jossa matkustajia avustetaan aktiivisesti.