Työturvallisuus

Työturvallisuudesta huolehtiminen kuuluu kaikille

VR Groupissa perustyö turvallisuuden parantamiseksi tehdään päivittäin työpaikoilla – liiketoiminnoissa, yksiköissä ja toimipisteissä.

Työturvallisuuden kokonaisvastuu on yritysjohdolla ja esimiehillä, mutta myös jokainen työntekijä on vastuussa omalta osaltaan.

On keskeistä, että työntekijät tuntevat oman työnsä vaarat ja taitavat turvalliset työtavat. Jokaisen vastuulla on puuttua riskialttiiseen toimintaan ja ilmoittaa havaitsemistaan puutteista.

VR Groupissa työturvallisuus perustuu ennakointiin. Olemme sitoutuneet nolla tapaturmaa -ajatteluun, jonka mukaisesti kaikki tapaturmat ovat estettävissä. Haluamme oppia sattuneista vaaratilanteista ja virheistä.