VR Groupin omistaa valtio

VR Group on kokonaan Suomen valtion omistama yritys. Konsernin emoyhtiö on VR-Yhtymä Oy, ja siihen kuuluu kaikkiaan 23 yhtiötä. Osakkuusyrityksiä on 8. Omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto.

Suomen rataverkon omistaa ja sitä hallinnoi liikenne- ja viestintäministeriön alainen Liikennevirasto. Rautatieturvallisuutta ja rautatiejärjestelmien yhteensopivuutta puolestaan valvoo ja kehittää liikenne- ja viestintäministeriön alainen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

VR-konsernin suurin tytäryhtiö on ratojen kunnossapito- ja rakentamistoimintaa harjoittava VR Track Oy. VR-konserniin kuuluvat myös Pohjolan Liikenne -yhtiöt, jotka harjoittavat matkustajaliikennettä.