VR-Yhtymän hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston tehtävä on valvoa, että yhtiön asioita hoidetaan terveiden liikeperiaatteiden mukaan ja kannattavuutta silmällä pitäen sekä yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokouksen päätöksiä noudattaen. 

Hallintoneuvosto antaa hallitukselle ohjeita laajakantoisista tai periaatteellisesti tärkeistä asioista, käsittelee talous- ja vuosisuunnitelmat ja antaa yhtiökokoukselle lausunnon tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta. Hallintoneuvosto myös päättää asioista, jotka koskevat yhtiön toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista tai yhtiön organisaation olennaista muuttamista.

Ville Tavio, puheenjohtaja (ps)
Elsi Katainen (kesk)
Arto Pirttilahti (kesk)
Kalle Jokinen (kok)
Outi Mäkelä (kok)
Lauri Ihalainen (sd)
Katja Taimela (sd)
Touko Aalto (vihr)
Thomas Blomqvist (sfp)
Joonas Leppänen (vas) 
Timo Korhonen (kesk)
Riikka Slunga-Poutsalo (ps)


Puheenjohtaja Vesa Mauriala, Rautatieläisten liitto
Puheenjohtaja Risto Elonen, Veturimiesten liitto
Puheenjohtaja Johanna Wäre, Rautatiealan Teknisten liitto
Puheenjohtaja Kari Vähäuski, Rautatievirkamiesliitto
Puheenjohtaja Veijo Sundqvist, VR Akava

Henkilöstöjärjestöjen edustajilla on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta he eivät ole hallintoneuvoston täysivaltaisia jäseniä.