VR-Yhtymä Oy:n hallitus

Hallituksen tehtävä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, nimittää ja erottaa toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja ja määritellä heidän palkkauksensa sekä valmistella yhtiökokouksessa ja hallintoneuvostossa käsiteltävät asiat.

Lisäksi hallitus huolehtii muista osakeyhtiölain mukaan hallitukselle kuuluvista hallintotehtävistä, joita ei ole erikseen pidätetty hallintoneuvostolle tai uskottu toimitusjohtajalle.

Oik. kand., ekonomi Hannu Syrjänen, puheenjohtaja
Diplomi-insinööri Heikki Allonen
Toimitusjohtaja Roberto Lencioni
Kauppat. maist. Tuija Soanjärvi
Kauppat. maist. Kirsi Sormunen
Kauppat. maist. Maija Strandberg