VR-Yhtymän hallitus

Hallituksen tehtävä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, nimittää ja erottaa toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja ja määritellä heidän palkkauksensa sekä valmistella yhtiökokouksessa ja hallintoneuvostossa käsiteltävät asiat.

Lisäksi hallitus huolehtii muista osakeyhtiölain mukaan hallitukselle kuuluvista hallintotehtävistä, joita ei ole erikseen pidätetty hallintoneuvostolle tai uskottu toimitusjohtajalle.

Oik. kand., ekonomi Hannu Syrjänen, puheenjohtaja
Puheenjohtaja Riku Aalto
Kauppat. maist. Maija Strandberg
Finanssineuvos Jarmo Kilpelä
Pääsihteeri Liisa Rohweder
Kauppat. maist. Tuija Soanjärvi
Toimitusjohtaja Heikki Allonen
Toimitusjohtaja Roberto Lencioni