VR Track kunnostaa vaihteita Helsingin ratapihalla.

Infrahankkeen koko elinkaari

VR Track on Suomen suurin radanrakentaja ja yksi suurimmista infra-alan rakennusliikkeistä ja suunnittelutoimistoista.

Palvelumme kattavat koko infrahankeen elinkaaren: suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon, kalusto- ja materiaalipalvelut sekä kansainväliset toiminnot. Liikennevirasto on yhtiön suurin asiakas. 

Toimimme Suomen lisäksi Ruotsissa. VR Track on myös merkittävä rautatiemateriaalien toimittaja.

Rautatiejärjestelmistä saatua sähkö- ja turvalaiteosaamista hyödynnetään esimerkiksi sähkön kantaverkon ja kantaverkon sähköasemien kunnossapitotöissä ja tietelematiikassa, samoin kuin metron automatisoinnissa.

Yhtiön kilpailuetuja ovat alalla ainutlaatuinen kokonaisosaaminen, kokemus ja suurten urakoiden projektinhallinta.