Pieksämäen konepaja

Rautatiekaluston kunnossapidon palveluja

Kunnossapitoyksikön tärkeimmät asiakkaat ovat VR Groupin liiketoiminnot ja yksiköt.

Asiakkaita ovat myös osakkuusyritykset Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, joka omistaa Flirt-lähiliikennekaluston, sekä Karelian Trains Ltd, joka omistaa Pietarin-liikenteessä käytettävät Allegrot. Lähiliikennekaluston osalta asiakkaisiin kuuluu myös Helsingin seudun liikenne HSL.

Kunnossapidon tavoitteena on asiakkaiden odotuksia vastaavien palvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti yhdessä liiketoimintojen kanssa, täsmällinen ja turvallinen junien liikennöinti sekä kaluston kunnossapidon laadun ja tehokkuuden parantaminen.

Kunnossapito huolehtii rautatiekaluston kunnossapidosta varikoilla ja konepajoilla Helsingissä, Tampereella, Kouvolassa, Joensuussa, Oulussa, Hyvinkäällä ja Pieksämäellä. Kunnossapitoyksikköön kuuluva VR Teknologia tarjoaa kiskoilla liikkuvaan kalustoon ja sen järjestelmiin liittyviä asiantuntijapalveluja.

 

Katso video kunnossapidon palveluista: