Vahvasti säädelty toimintaympäristö

Koko rautatiesektoria ja merkittävää osaa VR Groupin toiminnasta säännellään tarkasti sekä EU:ssa että kansallisella tasolla. Sääntely on dynaamista ja se muuttaa VR Groupin toimintaympäristöä jatkuvasti.

Toimintaympäristömme on maantieteellisen sijainnin vuoksi poikkeuksellinen moniin muihin Euroopan maihin verrattuna. Siihen vaikuttavat myös monet maailmanlaajuiset ilmiöt ilmastonmuutoksesta globalisaatioon.

VR Group pyrkii vaikuttamaan toimintaympäristöönsä erilaisin keinoin. Konsernin vaikuttamistoimien painopiste liittyy valtion omistaman ja Liikenneviraston hallinnoiman rataverkon kehittämiseen, koska monet konsernin omat kehittämistoimet, kuten matka-aikojen lyhentäminen ja tavaraliikenteen tehostaminen, edellyttävät nykyistä parempaa infrastruktuuria. Valtion panostukset rataverkkoon tarjoaisivat mahdollisuuksia myös VR Trackille.

Rautatieliikenteen tulevaisuus

Mistä on kyse?

VR:n kaukoliikenteen yksinoikeussopimus päättyy 2024.

HSL:n järjestämä pääkaupunki-seudun lähiliikenne tulee kilpailutettavaksi vuonna 2019 ja kilpailtu liikenne alkaa kesällä 2021.

Lähitulevaisuudessa tarvitaan selkeä visio ja tavoitteet, miten Suomen junaliikenne järjestetään 2020-luvulta eteenpäin.

VR kannattaa matkustajaliikenteen avaamista kilpailulle vaiheittain ja hallitusti. Kilpailu kannattaa aloittaa HSL-lähiliikenteestä ja valtion ostamasta alueellisesta liikenteestä.

Vaiheittain etenemisellä varmistetaan junayhteyksien säilyminen koko maassa ja turvataan rautatieliikenteen toimivuus ja kustannustehokkuus.

Tavoitteena on matkustajamäärien ja junaliikenteen houkuttelevuuden kasvattaminen.

Odotuksena monipuoliset ja laadukkaat palvelut

Yhdyskuntarakenteen ja asiakkaiden odotusten muutokset vaikuttavat joukkoliikennepalvelujen järjestämiseen

Muuttoliike maan pohjoisosista Etelä-Suomeen on voimakasta. Toisaalta kaupunkiseuduilla kasvu painottuu kaupunkien reuna-alueille ja kehyskuntiin. Alueellinen keskittyminen voi luoda käyttäjäpohjan tiheälle joukkoliikenteen vuorotarjonnalle, mutta alueen sisäinen hajautuminen estää tämän.
 
Aluekeskusten välinen liikenne kasvaa. Näillä markkinoilla nopeat, täsmälliset ja tiheään liikennöidyt joukkoliikennevälineet voivat tarjota kilpailukykyisen vaihtoehdon henkilöautoille.
 
Koko yhteiskunnassa väestön ikääntyminen ja elintason nousu johtavat siihen, että asiakkaiden yksilölliset tarpeet, mukavuusvaatimukset ja kulutustottumukset muuttuvat, minkä vuoksi he odottavat joukkoliikenteeltä nykyistä parempaa palvelutasoa. Tulevaisuuden kuluttajat ovat laatutietoisia ja tekevät ostopäätöksiä entistä enemmän arvojensa perusteella. Elämyksellisyys lisääntyy kaikkialla, myös matkustamisessa ja liikkumisessa. Yhteiskunnan digitalisoituminen edellyttää entistä monipuolisempia verkko- ja mobiiliratkaisuja asiakaspalvelussa ja muussa toiminnassa.
 
VR on vastannut sidosryhmien odotusten muutoksiin kehittämällä palvelujaan. Uudessa kalustossa asiakkaiden matkustusmukavuus huomioidaan entistä paremmin. Asiakkaiden käytössä on yhä enemmän verkko- ja mobiilipalveluja esimerkiksi lipunostoon ja tiedon hankkimiseen. Kumppanuuksien kautta junamatkoista tehdään aiempaa elämyksellisempiä. VR on vahvasti mukana rakentamassa matkaketjuja ja matkustamiseen liittyviä digitaalisia palveluja.