Tavarakuljetusten rakenne muuttuu

Suomessa on perinteisesti ollut paljon raskasta perusteollisuutta, mikä suosii junakuljetuksia.

Junaliikenteen osuus kaikesta Suomen tavaraliikenteestä on ollut enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Rautateiden asemaa kuljetussektorilla on pidetty vankkana pitkien välimatkojen ja teollisuuden rakenteen takia.

Teollisuudessa rakennemuutos on vaikuttanut väistämättä VR Transpointin toimintaan. Esimerkiksi metsäteollisuudessa tapahtuneet muutokset, kuten sisämaan paperitehtaiden sulkeminen, ovat vähentäneet sekä raakapuun että lopputuotteiden kuljetuksia. Vaikutuksia on ollut myös yhdistettyjen runkokuljetusten kannattavuuteen.

Logistiikka-asiakkaiden tarpeet muuttuvat muutenkin, kun esimerkiksi tavaraliikenteen kertakuljetuskoot ovat pienentyneet ja kuljetusmatkat lyhentyneet. Venäjän ja Baltian satamien kehittämisellä voi olla muutosvaikutuksia Suomen transitokuljetuksiin. Euroopan talouden epävakaa tilanne lisää epävarmuutta kuljetusmarkkinoilla.

VR Group on vastannut omilla toimillaan markkinatilanteen ja asiakkaiden tarpeiden muutoksiin. Nyt asiakkaat voivat muun muassa saada helpommin sekä rauta- että maantieliikenteen kuljetuspalveluja yhdestä paikasta. VR Transpoint on kasvattanut tavaraliikenteen junakokoja, mikä vaikuttaa edelleen kuljetusten tehokkuuteen. Liian lyhyiden junien ajaminen on kannattamatonta.