Odotuksena monipuoliset ja laadukkaat palvelut

Yhdyskuntarakenteen ja asiakkaiden odotusten muutokset vaikuttavat joukkoliikennepalvelujen järjestämiseen

Muuttoliike maan pohjoisosista Etelä-Suomeen on voimakasta. Toisaalta kaupunkiseuduilla kasvu painottuu kaupunkien reuna-alueille ja kehyskuntiin. Alueellinen keskittyminen voi luoda käyttäjäpohjan tiheälle joukkoliikenteen vuorotarjonnalle, mutta alueen sisäinen hajautuminen estää tämän.
 
Aluekeskusten välinen liikenne kasvaa. Näillä markkinoilla nopeat, täsmälliset ja tiheään liikennöidyt joukkoliikennevälineet voivat tarjota kilpailukykyisen vaihtoehdon henkilöautoille.
 
Koko yhteiskunnassa väestön ikääntyminen ja elintason nousu johtavat siihen, että asiakkaiden yksilölliset tarpeet, mukavuusvaatimukset ja kulutustottumukset muuttuvat, minkä vuoksi he odottavat joukkoliikenteeltä nykyistä parempaa palvelutasoa. Tulevaisuuden kuluttajat ovat laatutietoisia ja tekevät ostopäätöksiä entistä enemmän arvojensa perusteella. Elämyksellisyys lisääntyy kaikkialla, myös matkustamisessa ja liikkumisessa. Yhteiskunnan digitalisoituminen edellyttää entistä monipuolisempia verkko- ja mobiiliratkaisuja asiakaspalvelussa ja muussa toiminnassa.
 
VR on vastannut sidosryhmien odotusten muutoksiin kehittämällä palvelujaan. Uudessa kalustossa asiakkaiden matkustusmukavuus huomioidaan entistä paremmin. Asiakkaiden käytössä on yhä enemmän verkko- ja mobiilipalveluja esimerkiksi lipunostoon ja tiedon hankkimiseen. Kumppanuuksien kautta junamatkoista tehdään aiempaa elämyksellisempiä.