Hankinta ja toimintatapamme

VR Groupin hankintatoiminnot on keskitetty. Hankinta vastaa toimittajavalinnoista, sopimuksista sekä toimittajahallinnasta. VR Group toimii lakien ja hyvien liiketapojen mukaisesti eettisesti hyväksyttävällä tavalla. Tätä edellytämme myös toimittajiltamme.

Ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys korostuvat VR Groupin toiminnassa.

Noudatamme EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa erityisalojen hankintalakia. Näissä kilpailutuksissa  käytämme sähköistä kilpailutusjärjestelmää, jossa avoimet kilpailutukset on nähtävissä.