VR Group, maaperä ja maisema

Työtä maaperän ja maiseman parhaaksi

Haluamme ehkäistä maaperän pilaantumista ja edistää asemaympäristöjen viihtyisyyttä. Olemme myös työskennelleet radanvarsien perinnemaisemien hyväksi.   

Maaperä

VR Group on sitoutunut siihen, ettei sen toiminta aiheuta maaperän tai pohjaveden pilaantumista.

VR-konsernilla on takanaan pitkä toimintahistoria. Olemme jo vuosien ajan puhdistaneet maata, joka on aikoinaan pilaantunut kaluston kunnossapidon tai tankkauksen vuoksi.

Esimerkiksi dieselveturien tankkauspaikat ja jakeluvarastot on kunnostettu ja maanalaiset polttoainesäiliöt poistettu.

Jotta voimme saavuttaa tavoitteemme, jatkamme maaperän puhdistamista maankäytön muutosten ja rakentamisen yhteydessä sekä katselmusten ja tutkimusten perusteella.

Vaarallisten aineiden kuljetukset

VR Group kuljettaa vaaralliseksi luokiteltuja aineita enimmäkseen junilla, ja kuljetukset painottuvat Itä-Suomeen.

Vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuudesta on huolehdittu ennaltaehkäisy- ja varautumistoimin.

Vaunuja on esimerkiksi tarkastettu ja henkilöstöä koulutettu. Ratapihoille on myös tehty turvallisuusselvityksiä ja pelastussuunnitelmia.

Tavoitteena on, ettei vaarallisten aineiden kuljetuksissa tai kemikaaleja käytettäessä satu merkittäviä vuotoja, jotka aiheuttavat maaperän pilaantumista.

Siisteys ja viihtyisyys

Siisteys on tärkeää sekä viihtyisyyden että turvallisuuden kannalta – niin junissa, asemilla, konepajoilla, varikoilla, työmailla kuin terminaaleissa. 

Tavoitteenamme on lisätä matkustajien tyytyväisyyttä junien ja asemien siisteyteen. Lisäksi haluamme parantaa asemaympäristöjen viheralueiden suunnittelua ja kunnossapitoa.

Perinnemaisemat

VR Group ja Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL) ovat tehneet yhteistyötä perinnemaisemien hoitamiseksi. ”Matkalla maisemaan – luonnollisesti” -hanke kesti kolme vuotta (2008–2010).

Hankkeessa oli mukana kaikkiaan 70 perinnemaisemakohdetta ympäri Suomen. Hoitotöiden seurauksena useissa kohteissa kasvilajit lisääntyivät ja kasvien kasvualueet laajenivat. 

Ympäristöministeriö valitsi perinnemaisemahankkeen ”Suomen paras maisemahanke” -kilpailun voittajaksi syksyllä 2010.

Vuosina 2011–2013 VR Group tuki hoitotöitä vielä viidessä kummikohteessa: Haapamäen aseman niityllä, Salon Kirjolanmäellä, Viinijärven asemanseudun radanvarsiniityllä Liperissä, Keminmaan kirkkojen alueella sekä Ylivieskan Vähäkankaalla.