Täsmällisyys

Täsmällisyys

Teemme parhaamme, jotta matkustaja- ja tavaraliikenteen junat kulkevat täsmällisesti ja matkustajat pääsevät perille annetussa aikataulussa.

Liikenteen sujuvuuden parissa työskentelee suuri joukko VR:läisiä. Työmme täsmällisyyden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi on päivittäistä.

Kehitämme kaluston kunnossapitoa, häiriötilanteiden hoitoa ja junavuorojen suunnittelua jatkuvasti. Olemme hankkineet tai hankkimassa uutta veturi- ja matkustajavaunukalustoa, mikä parantaa junaliikenteen toimintavarmuutta entisestään.

VR ajaa yli tuhat matkustajajunaa päivässä. Kaukojunia kulkee keskimäärin noin 250 vuorokaudessa ja lähijunia noin 820. Lisäksi VR Transpoint ajaa päivittäin noin 300 tavarajunaa.

Tekoja täsmällisyyden takaamiseksi

Suomen vaihtelevat keliolosuhteet kovine pakkasineen ja lehtikeleineen tuovat omat haasteensa raideliikenteelle. Talven tuloon ja keliolosuhteisiin varaudutaan monilla toimenpiteillä.

Me vastaamme talvivarautumisesta junakaluston ja -henkilökunnan osalta. Rataverkon kunnossapitoon tai liikenteenohjaukseen liittyvissä asioissa teemme yhteistyötä Väyläviraston ja Fintrafficin kanssa. Lähiliikenteen sujuvuutta parannamme yhdessä Helsingin seudun liikenteen eli HSL:n kanssa.

Huolellisesta talveen varautumisesta huolimatta toisinaan on päiviä, jolloin junaliikenteessä esiintyy häiriöitä haastavien sääolosuhteiden vuoksi. Tavoitteenamme on vähentää häiriöitä ja niistä koituvia haittoja.

 

Tiimityöllä talvea vastaan

VR Groupin operaatiokeskus on erikoistunut häiriötilanteisiin ja on valppaana myös talven tuiskussa. Yksi oleellinen osa talveen varautumista on junakaluston tarkastus ja huolto talven varalle. Lisäksi valmistaudumme talveen seuraavilla toimenpiteillä:

  • Kaluston kunnossapidon käytäntöjä on uusittu ja tehostettu, minkä vuoksi junat kestävät teknisesti paremmin talven haastavat olosuhteet.
  • Olemme myös uusineet junakalustoa. VR Group on ottanut käyttöön uudet Vectron-sähköveturit, joiden ansiosta junat kulkevat tulevina vuosina entistäkin nopeammin ja varmemmin. Talviluotettavuus on tärkeä kriteeri uuden kaluston hankinnassa.
  • Junien sulattaminen onnistuu Helsingin ja Oulun varikoilla ja vetureiden sulattaminen myös Kouvolassa ja Tampereella. Olemme tehostaneet sulatustoimintaa myös varikkohallien käytön suunnittelulla ja resursseja lisäämällä.
  • Olemme varanneet keskeisille paikkakunnille henkilökuntaa ja varakalustoa häiriötilanteiden varalle. Lisäksi olemme varanneet työntekijöitä kaluston lumien poistoon lähiliikenteessä.
  • Oulussa toimiva varikko tehostaa junien kunnossapitoa Pohjois-Suomessa.
  • Meillä on ajantasaiset junatarjontaa koskevat valmius- ja liikennöintisuunnitelmat kauko- ja lähiliikenteeseen. Niissä on muun muassa määritelty, mitkä junavuorot karsitaan pois vaikeissa olosuhteissa liikenteen toimivuuden takaamiseksi.