Pietari

Kansainvälinen toiminta

Yleinen maailmantalouden ja -markkinahintojen kehitys, kansainvälisen politiikan käänteet sekä EU-sääntely heijastuvat yhtiömme toimintaan. Kansainvälisen liiketoimintamme painopiste on Venäjällä.  

Venäjä on kansainvälisesti tärkein toiminta-alueemme. Venäjän taloudellinen ja poliittinen kehittyminen vaikuttavat keskeisesti konsernimme liiketoimintaan. Venäjällä tärkein yhteistyökumppanimme on Venäjän rautatiet RZD.

Suomen ja Venäjän välillä liikennöivä nopea Allegro-juna tarjoaa helpon ja sujuvan yhteyden Helsingin ja Pietarin välillä. Matka-aika on alle 3,5 tuntia. Junayhteys kasvattaa suosiotaan. Allegron lisäksi maiden välillä liikennöi päivittäin Tolstoi-yöjuna Helsingin ja Moskovan välillä.

Logistiikkaa harjoittava VR Transpoint keskittyy kansainvälisessä toiminnassaan Venäjään. Huomattava osa VR Transpointin rautatielogistiikasta on Venäjän-liikennettä. Nämä kuljetuspalvelut kattavat Venäjän ja Keski-Aasian lisäksi myös kuljetukset Kiinan markkinoille. VR Transpoint tarjoaa myös maantielogistiikan palveluja Venäjällä. Maantielogistiikan palveluverkosto kattaa lisäksi Baltian maat sekä Itä-Euroopan (mm. Puola).

Suomen vahvuuksia Venäjän-liikenteessä ovat sama raideleveys, reitin turvallisuus, toimitusaikojen ennustettavuus ja kuljetustoiminnan tehokkuus. Kuljetusreittien kilpailukykyyn vaikuttaa keskeisesti myös kuljetusketjun eri vaiheiden hinnoittelu. Lisäksi olennaista on, miten Suomen ja Venäjän välinen ulkomaankauppa kehittyy.

Toimimme vastuullisesti ja arvojemme mukaisestii myös kansainvälisessä liiketoiminnassa. Noudatamme asemamaan lakeja ja määräyksiä ja teemme yhteistyötä vain luotettavien ja vakavaraisten yhtiöiden kanssa. Pyrkimyksenä ovat yhtenäiset toimintatavat kaikissa toimintamaissa. Korruptioon suhtaudumme ehdottoman kielteisesti.

EU-lainsäädäntö vaikuttaa merkittävästi toimintaympäristöömme. EU:n liikennepolitiikassa korostuvat edelleen rautatiemarkkinoiden avaaminen, tekninen harmonisointi ja ympäristöasiat. Ympäristöperusteisten maksujen ja verojen käyttämistä sekä ohjaus- että rahoituskeinona pyritään EU:ssa lisäämään. Toimimme aktiivisesti Euroopan rautatie- ja infrastruktuuriyritysten järjestö CER:ssä.