Kansainvälinen toiminta

Kansainvälisen liiketoimintamme painopiste on Venäjällä.

Logistiikkaa harjoittava VR Transpoint keskittyy kansainvälisessä toiminnassaan Venäjään. Huomattava osa VR Transpointin rautatielogistiikasta on Venäjän-liikennettä. Nämä kuljetuspalvelut kattavat Venäjän ja Keski-Aasian lisäksi myös kuljetukset Kiinan markkinoille. VR Transpoint tarjoaa myös maantielogistiikan palveluja Venäjällä. Maantielogistiikan palveluverkosto kattaa lisäksi Baltian maat sekä Itä-Euroopan (mm. Puola).

Suomen ja Venäjän välillä liikennöivä nopea Allegro-juna tarjoaa helpon ja sujuvan yhteyden Helsingin ja Pietarin välillä. Matka-aika on alle 3,5 tuntia. Junayhteys kasvattaa suosiotaan. Allegron lisäksi maiden välillä liikennöi päivittäin Tolstoi-yöjuna Helsingin ja Moskovan välillä.

VR Group toimii vastuullisesti ja arvojensa mukaisesti myös kansainvälisessä liiketoiminnassa. Yhtiö noudattaa asemamaan lakeja ja määräyksiä ja tekee yhteistyötä vain luotettavien ja vakavaraisten yhtiöiden kanssa. Pyrkimyksenä ovat yhtenäiset toimintatavat kaikissa toimintamaissa. Korruptioon VR Group suhtautuu ehdottoman kielteisesti.

Venäjä kansainvälistymisen tärkein alue

Venäjä on kansainvälisen toimintamme tärkein toiminta-alue. Venäjän taloudellinen ja poliittinen kehittyminen vaikuttaa keskeisesti konsernimme liiketoimintaan. Venäjällä VR-konsernin tärkein yhteistyökumppani on Venäjän rautatiet RZD.

Suomen vahvuuksia Venäjän-liikenteessä ovat sama raideleveys, reitin turvallisuus, toimitusaikojen ennustettavuus ja kuljetustoiminnan tehokkuus. Kuljetusreittien kilpailukykyyn vaikuttaa keskeisesti myös kuljetusketjun eri vaiheiden hinnoittelu. Lisäksi olennaista on, miten Suomen ja Venäjän välinen ulkomaankauppa kehittyy.

EU-lainsäädäntö vaikuttaa merkittävästi VR Groupin toimintaympäristöön. EU:n liikennepolitiikassa korostuvat edelleen rautatiemarkkinoiden avaaminen, tekninen harmonisointi ja ympäristöasiat. Ympäristöperusteisten maksujen ja verojen käyttämistä sekä ohjaus- että rahoituskeinona pyritään EU:ssa lisäämään. VR toimii aktiivisesti Euroopan rautatie- ja infrastruktuuriyritysten järjestö CER:ssä (The Community of European Railway and Infrastructure Companies).