Kilpailuympäristö

Raideliikenteen kilpailu on lähivuosina kiristymässä kotimaassa. Muuttuvassa markkinaympäristössä keskitymme oman toimintamme ja asiakaskokemuksen jatkuvaan parantamiseen.  

Toimimme jo usealla liiketoiminta-alueellamme avoimilla markkinoilla. Rautatie- ja maantielogistiikan, kunnossapidon ja linja-autoliikenteen markkinat ovat avoimet. Lisäksi juna liikennemuotona kilpailee jatkuvasti erityisesti henkilöauto- ja linja-autoliikenteen kanssa.

Rautateiden tavaraliikenne on ollut kotimaassa avointa kilpailulle jo vuodesta 2007 lähtien. Valtiosopimus Suomen ja Venäjän välisestä rautatieliikenteestä avasi myös idän tavaraliikenteen kilpailulle vuoden 2016 lopussa. Rataverkolle onkin tullut uusia toimijoita. 

Kilpailu rautateiden henkilöliikenteessä on avautumassa. Olemme painottaneet, että tämän olisi hyvä tapahtua huolellisesti suunnitellen, vaiheittain ja edellisistä kokemuksista oppien, jotta matkustaminen junalla olisi sujuvaa ja häiriötöntä toimintakentän muuttuessa.

Henkilöliikenteen kilpailu käynnistyy HSL-alueelta

Kilpailun avautumisen suuntaan on tullut muutoksia kevään 2019 eduskuntavaalien jäljiltä. Suomen nykyinen hallitus aikoo kerätä ensin kokemuksia HSL-lähiliikenteen kilpailutuksesta pääkaupunkiseudulla. Jatkossa hallitus on avaamassa henkilöliikenteen kilpailua vapaan pääsyn (Open Access) mallilla, jossa operaattorit voivat markkinaehtoisesti kilpailla omalla kalustollaan samoilla rataosilla.

Tällä hetkellä VR operoi Helsingin seudun liikenteen tilaamaa lähijunaliikennettä pääkaupunkiseudulla. Liikenteessä käytetään Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n Flirt-lähijunia. HSL on kilpailuttamassa alueensa junaliikennettä, ja tarjouskilpailun voittaja selviää keväällä 2020. Voittanut operaattori aloittaa liikennöinnin kesällä 2021. Panostamme tarjouskilpailussa pärjäämiseen täyspainoisesti.

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) on keskeyttänyt Etelä-Suomen taajamaliikenteen kilpailutuksen valmistelut. Myös yhtiötämme koskeneet, aiemmin suunnitellut rakennejärjestelyt ovat keskeytyneet, eikä valmisteluja erillisistä kalusto- ja kiinteistöyhtiöistä jatketa. Suunnittelemme parhaillaan uuden kaluston hankkimista Tampereen ja Lahden suuntien taajamaliikenteeseen.

Investoinnit edellytyksenä raideliikenteen kasvulle ja onnistuneelle kilpailulle

Euroopassa rautatieliikenteen kilpailua on avattu erilaisilla malleilla. Tyypillisesti alueellinen henkilöliikenne on viranomaisten kilpailuttamaa ja kaukoliikenteessä kilpailu toimii Open Access -periaatteella.

Verrokkimaiden kokemusten perusteella myös Suomessa voidaan saavuttaa merkittäviä matkustajahyötyjä Open Access -mallilla toteutetusta kilpailusta, sillä Suomi on matkustajamääriltään verrannollinen EU:n muihin Open Access -maihin eikä esteitä markkinalle tuloon ole tunnistettu. Suomi on jo nykyisellään rakenteellisesti ja lainsäädännöllisesti valmis toteuttamaan mallia käytännössä.

Kilpailun avautuminen ei kuitenkaan yksin riitä, kun tavoitteena on ilmastoystävällisen raideliikenteen lisääminen. Infrastruktuuriin on investoitava, jotta raideliikenne voisi kasvaa ja sitä kautta tuottaa matkustajille ja yhteiskunnalle hyötyä. Rataverkon heikko kunto ja ratakapasiteetin riittämättömyys toimivat kehityksen esteinä.

Kun korjausvelkaa kurotaan ja rataverkkoa kehitetään pitkäjänteisesti, raideliikenteen markkinaosuus voi kasvaa. Nopeimmat ja merkittävät investointivaikutukset on saavutettavissa nykyisen raideverkon kohdennetuilla parannustoimilla. Pitkällä aikavälillä on priorisoitava taloudellisesti hyvin perusteltuja ja koko liikennejärjestelmän huomioivia uusinvestointeja.

Esimerkiksi Ruotsissa, Itävallassa ja Italiassa junamatkustamisen markkinaosuus on kehittynyt voimakkaasti merkittävien rataverkon investointien seurauksena.

Tehokasta ja laadukasta palvelua asiakkaiden tarpeisiin 

Me VR Groupissa keskitymme kilpailun kiristyessä ja avautuessa oman toimintamme jatkuvaan kehittämiseen sekä tehokkuuden että laadun näkökulmasta, jotta voimme palvella asiakkaitamme ja yhteiskuntaa entistäkin paremmin.

Kyse on esimerkiksi investoinneista kalustoon ja matkustusmukavuuteen, houkuttelevasta hinnoittelusta sekä vuorotarjonnan ja matkustuskapasiteetin lisäämisestä. Junamatkustamisen suosio onkin ollut viime aikoina selvässä kasvussa.

Uskomme, että onnistumme tulevissa kilpailutuksissa, kuten tähänkin asti. Tästä osoituksena olemme hiljattain voittaneet esimerkiksi kilpailutukset Tampereen raitiotieliikenteen operoinnista ja HKL:n metrojen peruskorjauksesta.