Kilpailuympäristö

Raideliikenteen kilpailu on kiristymässä kotimaassa. Keskitymme muuttuvassa markkinaympäristössä oman toimintamme ja asiakaskokemuksen jatkuvaan parantamiseen sekä uuteen kasvuun.

Toimimme jo useimmilla liiketoiminta-alueillamme avoimilla markkinoilla. Rautatie- ja maantielogistiikan, kunnossapidon ja linja-autoliikenteen markkinat ovat avoimet. Juna kilpailee myös liikennemuotona jatkuvasti esimerkiksi henkilöauto- ja linja-autoliikenteen kanssa.

Rautateiden tavaraliikenne on ollut kotimaassa avointa kilpailulle jo vuodesta 2007 lähtien, ja valtiosopimus Suomen ja Venäjän välisestä rautatieliikenteestä avasi myös idän tavaraliikenteen kilpailulle vuoden 2016 lopussa. Rataverkolle onkin tullut uusia yrityksiä. VR Transpoint vastaa asiakkaiden tarpeisiin esimerkiksi tarjoamalla ainoana toimijana jo nyt päästöttömiä rautatiekuljetuksia Suomessa.

Kilpailu rautateiden henkilöliikenteessä on käynnistynyt HSL-alueelta. VR operoi jatkossakin Helsingin seudun liikenteen tilaamaa lähijunaliikennettä pääkaupunkiseudulla voitettuaan historiallisen tarjouskilpailun keväällä 2020. Jatkossa maan hallitus on avaamassa henkilöliikenteen kilpailua vapaan pääsyn (Open Access) mallilla, jossa operaattorit voivat kilpailla samoilla rataosilla markkinaehtoisesti omalla kalustollaan.

Keskitymme kilpailun kiristyessä ja avautuessa oman toimintamme jatkuvaan kehittämiseen sekä tehokkuuden että laadun näkökulmasta, jotta voimme palvella asiakkaitamme ja yhteiskuntaa entistäkin paremmin. Kyse on esimerkiksi investoinneista asiakaskokemukseen niin junassa kuin digitaalisissa kohtaamisissa.

Kaupunkiliikenne on luonteva kasvusuunta VR:lle. Suurimpien kaupunkien raitioliikenne muodostaa osan toimivaa ja ilmastoystävällistä matkaketjua, josta VR jo huolehtii junien ja Pohjolan Liikenteen bussien osalta. Kilpailutuksilla voidaan saavuttaa tehokkuutta ja laatua, ja olemme jo voittaneet sopimuksen Tampereen raitiotieliikenteen operoinnista, joka alkaa vuonna 2021.