Rautatiealan keskeiset toimijat

Rautatieliikenteessä vaikuttaa monta toimijaa, joiden yhteistyö takaa arjen junamatkustamisen ja -kuljetusten sujumisen. 

Väylä omistaa rataverkon ja muun infrastruktuurin

Suomen rataverkon ylläpito, kehittäminen ja kunnossapito ovat Väyläviraston, eli Väylän, vastuulla. Väylä vastaa myös laiturialueista.   

www.vayla.fi

Finrail hoitaa liikenteenohjausta

Traffic Management Finland Oy on rautateiden ja muiden kulkumuotojen liikenteenohjauksesta ja -hallinnasta vastaava yhtiö. Tytäryhtiö Finrail Oy ja Rataliikennekeskus sen osana vastaa rautatieliikenteen ohjauksesta ja hallinnasta. Finrailin vastuulla on myös asemilla annettava matkustajainformaatio, kuten kuulutukset sekä infonäytöt. Erityistehtäväkonsernin omistaa kokonaisuudessaan valtio. 

www.tmfg.fi

www.finrail.fi

Traficom on viranomainen, joka valvoo rautatieturvallisuutta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin keskeisenä tehtävänä on valvoa ja kehittää rautatieturvallisuutta ja rautatiejärjestelmän yhteentoimivuutta sekä valmistella normeja. Viraston moniin tehtäviin kuuluu mm. myöntää rautatieyrityksille turvallisuustodistukset ja toimiluvat sekä ylläpitää liikkuvan kaluston kuljettajien lupakirjarekisteriä. Lisäksi Traficomissa toimii rautatiealan sääntelyelin, jonka tehtävänä on huolehtia markkinoiden toimivuudesta ja siitä, että alan toimijoita kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Traficom on itsenäinen ja riippumaton rataverkon haltijasta ja rautatieliikenteen harjoittajista. 

www.traficom.fi

HSL ostaa VR:ltä lähijunaliikenteen

Helsingin seudun liikenne (HSL) on kuntayhtymä, jonka jäseniä ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo, Tuusula ja Siuntio. HSL suunnittelee ja järjestää pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen. Se hankkii lähijunaliikennepalvelut VR:ltä ja vastaa muun muassa lippujen hinnoittelusta HSL-alueella. HSL:n lipuntarkastajat toimivat koko junaliikenteessä – myös kaukojunissa. 

www.hsl.fi

Liikenne- ja viestintäministeriö hallinnoi rataliikennettä

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan kuuluvat Väylävirasto sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Ministeriö vastaa myös Traffic Management Finland Oy:n omistajaohjauksesta. 

www.lvm.fi

Valtion omistajaohjaus

VR-Yhtymän omistaa Suomen valtio. Omistajaohjaus on keskitetty valtioneuvoston kansliaan. Omistajapolitiikkaa harjoitetaan hallitusohjelman mukaisesti. 

www.valtionomistus.fi