Rautatiealan keskeiset toimijat

Rautatieliikenteessä vaikuttaa monta toimijaa, joiden yhteistyö takaa arjen junamatkustamisen ja -kuljetusten sujumisen. 

VR vastaa junien liikennöinnistä, asiakaspalvelusta ja -informaatiosta junissa ja muissa kanavissaan, kalustostaan ja henkilöstöstään. Lisäksi VR vastaa lipunmyynnistä ja -hinnoittelusta kaukojunissa ja omassa lähiliikenteessään. 
www.vr.fi

Väylävirasto hallinnoi valtion väyläomaisuutta. Se vastaa rataverkon ylläpidosta, kehittämisestä ja kunnossapidosta tilaajaorganisaationa. Väylä vastaa myös laiturialueista ja niiden opastuksesta. 
www.vayla.fi

Finrail Oy vastaa rautatieliikenteen ohjauksesta ja hallinnasta. Finrailin vastuulla on myös asemilla annettava matkustajainformaatio, kuten kuulutukset sekä laiturinäytöt. Finrail on Traffic Management Finland Oy:n tytäryhtiö. Erityistehtäväkonsernin omistaa kokonaisuudessaan valtio. 
www.finrail.fi

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom edistää liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta. Virasto on liikenteen lupa-, rekisteröinti- ja valvontaviranomainen. 
www.traficom.fi

Helsingin seudun liikenne (HSL) on kuntayhtymä, joka järjestää joukkoliikenteen alueellaan. HSL hankkii VR:ltä lähijunaliikenteen palvelut pääkaupunkiseudulla. Lisäksi HSL vastaa alueensa lippujen hinnoittelusta ja myynnistä. HSL:n lipuntarkastajat toimivat koko junaliikenteessä, myös kaukojunissa. 
www.hsl.fi

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) valmistelee liikenneväyliin liittyviä lakeja. Väylävirasto ja Traficom kuuluvat sen hallinnonalaan. Ministeriö vastaa myös Traffic Management Finland Oy:n omistajaohjauksesta. 
www.lvm.fi

Valtion omistajaohjaus huolehtii VR Groupin omistajaohjauksesta; yhtiön omistaa kokonaisuudessaan Suomen valtio. Omistajaohjaus on keskitetty valtioneuvoston kansliaan. Omistajapolitiikkaa harjoitetaan hallitusohjelman mukaisesti. 
www.valtionomistus.fi