Rautatiealan keskeiset toimijat

Säännöllinen yhteistyö rautatiealan eri toimijoiden kesken on tärkeää, jotta voimme VR Groupissa vastata eri sidosryhmien odotuksiin ja toisaalta parantaa omia toimintaedellytyksiämme.

Väylä omistaa rataverkon ja muun infrastruktuurin

Valtion rataverkon kehittäminen, kunnossapito ja liikenteenohjaus ovat Väyläviraston, eli Väylän, vastuulla. Sen vastuulla on myös asemilla annettava matkustajainformaatio: asemien ja laitureiden kuulutukset, infonäytöt ja opasteet.

www.vayla.fi

Traffic Management Finland hoitaa liikenteenohjausta

Traffic Management Finland Oy on rautateiden ja muiden kulkumuotojen liikenteenohjauksesta ja -hallinnasta vastaava yhtiö. Tytäryhtiö Finrail Oy vastaa rautatieliikenteen ohjauksesta ja hallinnasta. Väylä tilaa liikenteenohjauspalvelut yhtiöltä. Erityistehtäväkonsernin omistaa kokonaisuudessaan valtio. 

www.tmfg.fi

Rataliikennekeskus valvoo liikennettä rataverkolla

Rataliikennekeskuksen tehtävänä on huolehtia liikenteen sujuvuudesta rataverkolla. Rataliikennekeskus on osa Traffic Management Finlandia. 

Traficom on viranomainen, joka valvoo rautatieturvallisuutta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin keskeisenä tehtävänä on valvoa ja kehittää rautatieturvallisuutta ja rautatiejärjestelmän yhteentoimivuutta sekä valmistella normeja. Viraston moniin tehtäviin kuuluu mm. myöntää rautatieyrityksille turvallisuustodistukset ja toimiluvat sekä ylläpitää liikkuvan kaluston kuljettajien lupakirjarekisteriä. Lisäksi Traficomissa toimii rautatiealan sääntelyelin, jonka tehtävänä on huolehtia markkinoiden toimivuudesta ja siitä, että alan toimijoita kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Traficom on itsenäinen ja riippumaton rataverkon haltijasta ja rautatieliikenteen harjoittajista. 

www.traficom.fi

HSL ostaa VR:ltä lähijunaliikenteen

Helsingin seudun liikenne (HSL) on kuntayhtymä, jonka jäseniä ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo, Tuusula ja Siuntio. HSL ostaa VR:ltä lähijunaliikenteen. HSL:n lipuntarkastajat toimivat koko junaliikenteessä – myös kaukojunissa. 

www.hsl.fi

Liikenne- ja viestintäministeriö hallinnoi rataliikennettä

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan kuuluvat Väylävirasto sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Ministeriö vastaa myös Traffic Management Finland Oy:n omistajaohjauksesta. 

www.lvm.fi

Valtion omistajaohjaus

VR-Yhtymän omistaa Suomen valtio. Omistajaohjaus on keskitetty valtioneuvoston kansliaan. Omistajapolitiikkaa harjoitetaan hallitusohjelman mukaisesti. 

www.valtionomistus.fi