Talviolosuhteet

Suomen rautatieliikenteen erityispiirteitä

Suomessa raideliikenteeseen vaikuttavat pohjoisen erityiset ilmasto-olosuhteet. Rataverkko on pääosin yksiraiteista. Venäjän suuntaan liikenne on vilkasta johtuen muun muassa samasta raideleveydestä. 

Suomen liikennöidyn rataverkon pituus on lähes 6 000 kilometriä, josta reilu puolet on sähköistetty. Rataverkko on suurimmaksi osaksi yksiraiteista, jolloin samaa rataa liikennöidään molempiin suuntiin. Matkustaja- ja tavaraliikenne käyttävät pääosin samoja raiteita, mutta esimerkiksi Helsingin lähiliikennealueella matkustajajunille on omat raiteensa.

Suomen rautatieliikenne on keskittynyt vahvasti Etelä-Suomeen. Helsingin ratapihan toimivuus on ratkaisevassa asemassa koko maan junaliikenteen sujumiselle, koska suurin osa junavuoroista lähtee Helsingistä tai päätyy sinne.

Rataverkon kunnolla ja kapasiteetilla on merkittävä vaikutus junaliikenteen sujuvuuteen. Suurin osa myöhästymisistä johtuu ratainfran häiriöistä, ja kaluston suurinta nopeutta (220 km/h) voidaan hyödyntää vain pienellä osalla rataverkkoa. Rataverkon kapasiteetti puolestaan vaikuttaa junamääriin.

Suomessa on käytössä muusta Euroopasta poikkeava raideleveys. Muun muassa tästä syystä ja maantieteellisestä läheisyydestä johtuen Venäjä on ollut yhtiöllemme kansainvälistymisen luonnollinen suunta.

Muusta Euroopasta poikkeavat talviolosuhteet, kuten runsas lumi ja pakkanen, on huomioitava Suomessa niin rataverkon kunnossapidossa, liikennöinnissä kuin kaluston ominaisuuksien osalta.