Kysymyksiä ja vastauksia raitiovaununkuljettajan työstä, hakemisesta ja koulutuksesta

Montako kuljettajaa valitaan elokuun 2021 haussa?

Yhteensä noin 10 raitiovaununkuljettajappilasta.

Missä koulutus pidetään?

Teoriaosuudet pidetään Tredun Hervannan kampuksella. Simulaattorikoulutus järjestetään ratikkavarikolla Hervannassa ja ajo-opetus Tampereen ratikkaverkolla.

Miten opinnot järjestetään?

Koulutus suoritetaan oppisopimuskoulutuksena, joka kestää noin 6 kuukautta.  Suurin osa koulutuksesta on työssäoppimista, teoriaa koulutuksessa on n. 10 viikkoa. Teoriaopetus sisältää simulaattoriharjoituksia ja ohjattua ajoharjoittelua. Loppu on itsenäistä ajoharjoittelua liikenteessä. Koulutus on tiivistahtinen ja edellyttää läsnäoloa koko koulutuksen ajan.

Miten korona vaikuttaa koulutuksen järjestämiseen?

Seuraamme jatkuvasti koronatilannetta ja terveysturvallisuus huomioidaan koulutuksessa. Teoriaoulutus järjestetään tarvittaessa osin etänä.

Milloin oppisopimuskoulutus alkaa?

Elokuussa 2021 raitiovaununkuljettajiksi hakeneiden ja valittavien kurssi alkaa marraskuussa 2021. 

Mikä on koulutuksen kesto ja koulutuksen aikainen palkka?

Raitiovaununkuljettajan koulutus kestää noin 6 kuukautta, ja sen ajalta maksetaan ensimmäistä kahta viikkoa lukuun ottamatta kaupunkiraideliikenteen työehtosopimuksen mukainen oppisopimuspalkka: 1 759,50 eur/kk.

Mikä on palkka työtehtävässä?

Raitiovaununkuljettajan palkka on 2 070 eur/kk, lisäksi palkkaan tulee työvuoron mukaiset mahdolliset ilta-, yö- ja viikonloppulisät.  Tehtävässä maksetaan myös henkilökohtainen palkanlisä suoriutumisen ja tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Henkilökohtainen lisä on 0-18% kuukausipalkasta. Tehtävä kuuluu JHL:n kaupunkiraideliikenteen työehtosopimuksen piiriin.

Takaako koulutuksen käyminen työsopimuksen varmasti?

Koulutuksen hyväksytty suoritus takaa työsopimuksen VR:lle.

Missä vaiheessa työsopimus tehdään? Onko työsopimus kokoaikainen vai osa-aikainen?

Kaikkien koulutuksen hyväksytysti suorittaneiden kanssa tehdään koulutuksen päätyttyä toistaiseksi voimassa oleva kokoaikainen työsopimus.

Millaiset työvuorot ovat?

Työ on epäsäännöllistä vuorotyötä kolmen viikon työjaksoissa.  Ensimmäiset työvuorot alkavat aamuneljältä ja viimeiset päättyvät puolenyön jälkeen. Viikonloppuisin työvuoroja on läpi koko yön.

Mitä hakijoilta odotetaan?

  • Tieliikenteen ajokortti, vähintään B-luokka
  • Kokemusta ja osaamista joukkoliikenteestä
  • Soveltuvuutta turvalliseen ajattelutapaan ja toimintaan
  • Halua ja intoa asiakaspalveluun
  • Mahdollisuutta ja soveltuvuutta epäsäännölliseen kolmivuorotyöhön

Mitkä ovat terveydelliset vaatimukset tehtävään?

Tehtävään sovelletaan samoja terveydellisiä vaatimuksia kuin veturikuljettajilla (raideliikenteen kuljettajien terveydentila- ja soveltuvuusvaatimukset TRAFICOM/81078/03.04.02.01/2019). Lisätietoa täällä: Traficomin ohje kuljettajien terveydentila- ja soveltuvuusvaatimuksista

Vaikka ohjeessa Traficomin edellytykset raitiovaununkuljettajalta edellytettyihin terveysvaatimuksiin ovat hieman kevyemmät kuin veturinkuljettajilla, on VR-Yhtymä on päättänyt ottaa käyttöön samat vaatimukset kuin veturinkuljettajalla on.

Jos en tullut valituksi, voinko hakea myöhemmin uudelleen?

Haemme ratikan kuljettajia aina tarpeen mukaan. Jatkossa ratikkaverkko laajenee Tampereella ja myöskin tarvittavien kuljettajien määrä tulee kasvamaan, joten tulemme jatkossakin hakemaan kuljettajaoppilaita ratikkaan.

Olen ajanut raitiovaunua Helsingissä. Jos tulen valituksi, tarvitseeko minun osallistua koulutukseen?

Tampereen Ratikan vaunut ja ratainfra ovat erilaiset kuin Helsingissä, joten ne on opiskeltava uusina asioina.  Koulutuksen alkaessa käydään tarvittaessa läpi, voidaanko jotain aiempaa koulutusta mahdollisesti hyödyntää ja lukea hyväksi.

Kuka on työnantajani?

Raitiovaununkuljettajien työnantaja on VR-Yhtymä Oy, ja tehtävä sijoittuu VR:n matkustajaliikenteen lähiliikenteeseen.

Miten haetaan? 

Viimeisin haku päättyi 30.8.2021 mennessä. Seuraavasta rekrystä kerromme eri kanavissamme. 

Voinko hakea, vaikka minulla ei ole aiempaa kokemusta joukkoliikenteestä? 

Ehdottomasti! Vaikka joukkoliikennetaustasta on hyötyä, se ei ole välttämätön. Ennen kaikkea ratkaisee kokonaisuus ja oma halua kehittyä. Hakemuksessa kannattaakin painottaa omia ominaisuuksia, osaamista ja taustaa sekä perustella, miksi juuri sinä olisit sopiva Tampereen raitiovaununkuljettajaksi.  

Saavatko joukkoliikennetaustaiset hakijat etua muihin nähden? 

Aiemmasta joukkoliikennetaustasta voi olla hyötyä, mutta se ei ole ehdoton vaade eikä vielä takaa jatkoon pääsyä. Kaikki hakemukset arvioidaan kokonaisuutena.  

Miten tärkeää värinäkö on kuljettajalle? 

Tehtävään sovelletaan Traficomin määrittelemiä raideliikenteen kuljettajien terveydentila- ja soveltuvuusvaatimuksia, joihin kuuluu myös normaali värinäkö. Värinäkö testataan ja hakijan on läpäistävä Ishiharan koe. Jos hakija ei läpäise Ishiharan koetta, on suoritettava muita värien erottelukykyä mittaavia kokeita sen varmistamiseksi, että hakijan värinäkö on turvallisuuden kannalta riittävä. 

Onko hakuun yläikärajaa – voiko yli viisikymmentävuotias hakea? 

Hakuun ei ole ylärajaa. Esimerkiksi viisissäkymmenissä oleva hakija ehtii hyvin tehdä vielä yli 10 vuoden uran kanssamme, joten hakemusta vain tulemaan! 

Onko raitiovaunun ohjaamossa fyysisiä pituus- tai painorajoituksia tms. niin kuin lentokoneen ohjaamossa? 

Ei. Ohjaamo on mukavan väljä, ja kuljettajan istuimessa on monipuoliset säädöt eri kokoisille kuljettajille 

Paljonko raitiovaunukuljettajan palkka on keskimäärin kuukaudessa lisineen? 

Peruspalkka on 2 070 € kuukaudessa, jonka päälle tulevat työvuorokohtaiset lisät. Lisäksi maksamme 0-18 % henkilökohtaista, suoritukseen ja tavoitteisiin pohjautuvaa lisää. Keskimäärin kuukausiansio voi olla siis noin 2 500-3 000 € kuukaudessa.  

Onko koulutusaika palkallinen? 

Koulutus järjestetään oppisopimuskoulutuksena, ja opetusaika on palkallinen. Oppisopimus on määräaikainen työsuhde, jossa noudatetaan työlainsäädäntöä ja alan työehtosopimusta (palkka, koeaika, vuosilomat yms.).  

Koulutuksen ajalta (kahden ensimmäisen viikon jälkeen) maksetaan työehtosopimuksen mukainen oppisopimuspalkka, joka on 1 759,50 eur/kk. 
 
Teoriaopintojen 2 ensimmäistä viikkoa on palkatonta. Opiskelija on oikeutettu tältä ajalta opintososiaalisiin etuuksiin:  

  • Päiväraha 15 € / päivä  
  • Jos huollettavana alle 18 v lapsia, perheavustus 17 € / päivä 

Miten soveltuvuus arvioidaan? 

Soveltuvuusarvioinnin suorittaa VR-Yhtymä Oy:n yhteistyökumppani, jolla on pätevyys arvioida soveltuvuus kuljetustehtäviin. Soveltuvuus arvioidaan tehtävän sisällön ja Traficomin psykologisten vaatimusten mukaisesti. 

Mitä työehtosopimusta raitiovaununkuljettajan työssä noudatetaan? 

Tampereen raitiovaunukuljettajan työssä sovelletaan Paltan ja Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n solmimaa kaupunkiraideliikenteen työehtosopimusta. 

Voiko toisen logistiikan alan perustutkinnon suorittaa samaan aikaan?  

Lähtökohtaisesti opiskelija voi osallistua vain yhteen ammatilliseen koulutukseen kerrallaan. Raitiovaununkuljettajan koulutus on myös tiivistahtinen ja vaatii jatkuvaa läsnäoloa. Tapaukset arvioidaan kuitenkin tilannekohtaisesti.  

Hyödynnetäänkö koulutuksessa oppeja pääkaupunkiseudun ratikkaliikenteestä? 

Tampereen raitiovaununkuljettajan koulutusta valmisteltaessa on tutustuttu myös Helsingin raitiovaununkuljettajien koulutukseen. Koulutus on kuitenkin rakennettu erityisesti Tampereella, sillä koko liikennejärjestelmä kuten ratikkakin ovat ainutlaatuisia ja eroavat Helsingissä käytetyistä.  

Miten aikaisempi työkokemus ammattiliikenteestä huomioidaan kyseisessä työssä? 

Aiemmasta ammattiliikennetaustasta voi olla hyötyä hakiessa, sillä hakijalle on muodostunut jo osaamista ja kokemusta joukkoliikenteessä toimimisesta. Aiempi tausta ei kuitenkaan takaa valituksi tulemista, vaan kokonaisuus ratkaisee ja perustelut siitä, miksi olisi paras valittava tehtävään. Kaikki hakemukset arvioidaan kokonaisuutena.  

Millaisia urakehitysmahdollisuuksia VR:llä on? 

VR:llä on yhteensä noin 6 000 työpaikkaa, joista noin 3 000 matkustajaliikenteessä. Tampereen raitiovaununkuljettajat tulevat työskentelemään matkustajaliikenteen lähiliikenneorganisaatioon. Esimerkiksi matkustajaliikenteen muita ammattiryhmiä ovat muun muassa lähiliikenteen veturinkuljettajat ja konduktöörit, palveluneuvojat, kaukoliikenteen konduktöörit, ratapihatyöntekijät ja junatarjoilijat sekä ravintolatyöntekijät. Asiantuntijapuolelta löytyy paljon erilaisia työtehtäviä mm. suunnittelusta, ohjauksesta ja strategisesta kehitystyöstä aina markkinointiin, dataan ja analytiikkaan sekä palvelumuotoiluun.  
 
VR:llä kannustetaan myös sisäiseen urakiertoon, ja meillä on VR:läisiä jo toisessa tai kolmannessa ammatissaan yrityksessä. Panostamme paljon henkilökunnan koulutukseen ja kannustamme kehittymään omien vahvuuksien ja kiinnostuksen mukaan.  

Millainen palkkiomaksumalli raitiovaununkuljettajilla on? 

Kuljettajalle maksetaan tehtäväkohtainen palkka, jonka päälle tulee henkilökohtainen lisä, joka voi olla 0-18 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Henkilökohtaisen lisän määrään vaikuttavat osaamisen ja kokemuksen lisäksi tavoitteiden saavuttaminen.  

Mistä raitiovaununkuljettajan työvuoro alkaa ja minne päättyy? 

Päivän ensimmäiset työvuorot alkavat Hervannan ratikkavarikolla ja illan/yön viimeiset vuorot myös päättyvät sinne. Työvuoro voi kuitenkin alkaa tai päättyä myös jollain ratikkaverkon pysäkillä, missä suoritetaan kuljettajien vaihtoja keskellä päivää 

Miten onnettomuustilanteisiin on varauduttu? 

Yhdessä liikennöintiallianssissa on keskitytty rakentamaan yhteinen turvallisuuskulttuuri kaikkien ratikan parissa työskentelevien kesken. Kuten aina liikennealalla, turvallisuus on kaikkein tärkeintä, sekä työntekijöiden että henkilökunnan. Kaikki prosessit, itse työvuorot ja työn tekeminen sekä koulutus on suunniteltu tämä huomioiden, jotta mahdolliset poikkeustilanteet voidaan ehkäistä ja välttää ja varmistetaan kaikille turvallinen työskentely ja liikkuminen ratikassa. Turvallisuutta myös koulutetaan jatkuvasti.  
 
Poikkeustilanteisiin ja onnettomuuksiin on kuitenkin myös varauduttu. Erilaisiin liikennetilanteisiin on olemassa erilaisia varautumismalleja, jotka sisältävät tiettyjä toimenpiteitä tilanteesta riippuen. Varautumismalleilla mahdollisesta poikkeustilanteesta pyritään palautumaan mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman vähin haitoin ja turvallisuus maksimoiden. Varautumismalleja käydään läpi osana koulutusta. Lisäksi onnettomuustilanteita varten tulee olemaan tarjolla myös kriisiapua yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.  

Hakijalla ei saisi olla taustalla vakavia liikennerikkomuksia, miten nämä määritellään? 

Turvallisuus ja tarkkaavaisuus ovat ensisijaisia raitiovaununkuljettajan työssä, joten vaadimme myös rikkeetöntä taustaa. Vakavia liikennerikkomuksia, eli rikkeitä, joista on tuomittu tuomioistuimessa, ei saa olla.  

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu Pohjolanliikenne etusivu Avecra etusivu