Jani Pasma

Jani Pasma, suunnittelupäällikkö, VR Transpoint

Datan avulla asiakaslähtöisempää suunnittelua

Jani Pasma vastaa VR Transpointin raakapuukuljetusten suunnittelusta. Työnkulku lähtee aina liikkeelle asiakastarpeesta. Suunnittelutyössä hyödynnetään dataa yhä enenevissä määrin.

Jani Pasma aloitti VR Transpointilla vuonna 2016. Viiden vuoden aikana Janin ura on edennyt projektiasiantuntijasta kuljetussuunnittelijan, konseptisuunnittelijan ja projektipäällikön tehtävistä nykyiseen positioon raakapuukuljetusten suunnittelupäälliköksi. Jani vastaa nykyisessä tehtävässään raakapuukuljetusten suunnittelusta, kehittämisestä sekä toimii tiimin esimiehenä. Jani Pasma aloitti VR Transpointilla vuonna 2016. Viiden vuoden aikana Janin ura on edennyt projektiasiantuntijasta kuljetussuunnittelijan, konseptisuunnittelijan ja projektipäällikön tehtävistä nykyiseen positioon raakapuukuljetusten suunnittelupäälliköksi. Jani vastaa nykyisessä tehtävässään raakapuukuljetusten suunnittelusta, kehittämisestä sekä toimii tiimin esimiehenä.
 
"VR:llä on mielestäni hyvät mahdollisuudet uralla etenemiseen niin liiketoiminnan kuin koko konsernin sisällä. Minulla on ollut todella kannustavat ja opettavaiset esihenkilöt, jotka ovat mahdollistaneet siirtymisen tehtävästä toiseen. Työuran suhteen olen sellainen ihminen, että menen vuosi kerrallaan ja annan kaikkeni siinä tehtävässä, mitä kulloinkin teen."

Hyvä suunnittelu on tärkeä osa toimitusvarmuutta

Kuljetusten suunnittelun työnkulku lähtee aina liikkeelle asiakastarpeesta ja yhteistyö VR Transpointin asiakkaiden kanssa on tiivistä. Suunnittelun rooli kuljetuksissa on tärkeä, jotta asiakkaille vahvistettavien tilausten kuljetusketjut ovat laadukkaita ja toteuttamiskelpoisia. Kun kuljetustarve ja tavoiteaikataulu ovat selvillä, rautatielogistiikan suunnittelu laskee, kuinka monta junaa kuljetuksen toteuttamiseen vaaditaan. Samalla suunnitellaan ratapiharesurssien tarve. Junille suunnitellaan aikataulut, ja tarvittava ratakapasiteetti varataan Fintrafficilta.

Jani tiimineen tuo dataan ja analytiikkaan perustuvaa näkemystä asiakkaiden käyttöön ja näin yhdessä voidaan suunnitella parempia ja asiakaslähtöisempiä kuljetusratkaisuja. Merkittävä saavutus tässä yhteydessä on ollut raakapuukuljetusten suunnitteluprosessin osittainen automatisointi. Sen avulla kokonaisprosessissa jää paremmin aikaa tehdä kokonaisvaltainen ja laadukas suunnitelma, kun manuaalinen työ jää vähemmälle. Se luo edellytykset asiantuntijoiden ajankäytön kohdistamisen olennaisiin työtehtäviin.

"Käymme säännöllisesti läpi tilannekuvaa ja kehitystarpeita. Kun mietimme uusia toimintatapoja ja työkalujen kehittämistä, lähestymme asiaa niin asiakkaan kuin omastakin tarpeesta. Kaikessa tekemisessä on muistettava, että ratkaisut tulevat olla kokonaisuuden kannalta järkeviä ja miettiä, miten pystymme palvelemaan asiakkaitamme aina vain paremmin. On ollut hienoa nähdä, kuinka paljon olemme saaneet dataa meidän nykyisestä kuljetusjärjestelmästä. Samalla se kuitenkin luo loputtomasti ideoita kehitettävistä kohteista", Jani summaa ja jatkaa:

"Pyrin aina kääntämään asiat odotusarvoiksi ja miettimään, millä todennäköisyydellä jokin asia tapahtuu ja minkä arvon se toteutuessaan tuottaa. Sen pohjalta on helpompi tehdä kannattavia päätöksiä. Mielestäni onkin parasta, kun saa käännettyä vaikeasti hahmotettavat asiat selkeiksi kokonaisuuksiksi, joiden pohjalta pystyy avaamaan myös muille omaa näkemystä päätöstenteon taustalla."

Teemme todella tärkeää työtä koko yhteiskunnan hyväksi. Meillä on suuret vaikutusmahdollisuudet logistiikkaratkaisuillamme myös asiakkaidemme kilpailukykyyn täällä Suomessa.
Jani Pasma

Tehokkaat logistiikkaratkaisut korostuvat teollisuuden toimintaympäristössä

Janin mielestä viiden vuoden aikana VR on yrityksenä muuttunut ketterämmäksi ja modernimmaksi. Jani kokee tärkeäksi työn merkityksellisyyden – rautatiekuljetuksilla on tunnetusti merkittävä rooli, jotta teollisuuden pyörät pysyvät pyörimässä.
  
"Teemme todella tärkeää työtä koko yhteiskunnan hyväksi. Olemme tärkeä osa suurten teollisuusyritysten maailmanlaajuista toimitusketjua. Kilpailemme muiden maiden kanssa metsäteollisuuden kokonaistehokkuudessa, joten meillä on suuret vaikutusmahdollisuudet logistiikkaratkaisuillamme myös asiakkaidemme kilpailukykyyn täällä Suomessa. Kun pärjäämme ja pystymme tuottamaan heille laadukasta ja tehokasta palvelua, niin sillä saamme Suomesta entistä kilpailukykyisemmän ja houkuttelevamman myös tulevaisuuden investoinneille."

Janin #junaloma-vinkki

"Pakkohan se on omaa kotikaupunkia mainostaa eli suosittelen matkakohteeksi Kemiä. Junalla pääsee Kemin keskustaan, josta voi mennä piipahtamaan kesällä oikein viihtyisään sisäsatamaan – niin kutsuttuun kaupunkilaisten olohuoneeseen. Jos Kemissä vierailee puolestaan talviaikaan, suosittelen vierailua jäänmurtaja Sampolle."

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu Pohjolanliikenne etusivu Avecra etusivu