Verksamheten vid depån i Åbo upphör under detta år

27.01.2015 12:35 Mediatiedotteet

VR Group lägger ner sin verksamhet vid depån i Åbo gradvis fram till årsskiftet. Arbetena överförs till underhållets andra enheter. Alla anställda vid depån erbjuds arbete antingen vid underhållet av tåg eller annanstans inom koncernen.

Samarbetsförhandlingarna vid depån i Åbo avslutades den 20 januari. Förhandlingarna, som påbörjades i början av december, gällde samtliga anställda vid depån i Åbo och den underhållspersonal som hade depån som arbetsplats. Sammanlagt omfattades 79 personer av förhandlingarna.

– Uppgifter inom underhållet erbjuds i Helsingfors, Hyvinge, Kouvola, Uleåborg, Pieksämäki och Tammerfors. Räddningstjänstens beredskap bibehålls i Åbo. Verksamheten organiseras på nytt i samarbete med regionala räddningsverket i Egentliga Finland, säger underhållsdirektör Jari Hankala.

Under förhandlingarna presenterade personalens representanter olika alternativ för nedläggningen av depån. Kostnadsbesparingarna för dessa alternativ uppskattades dock vara mindre än i den situation där depån läggs ner helt och hållet.

Målet är att centralisera underhållet av tågen till de ställen där det finns mycket trafik och många kunder. 

– Kostnadsbesparingar uppstår när arbetena kan placeras så att de stöder en effektiv användning av tågmaterielen. Effektiviteten ökas även genom att centralisera produktionen av bytesdelar. Dessutom kan vi göra oss av med depåns lokaler i Åbo, vilket minskar fasta kostnader. Den årliga inbesparingen blir flera miljoner euro, konstaterar Jari Hankala.

VR Group har depåer i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Kouvola, Joensuu och Uleåborg. Dessutom har företaget verkstäder i Hyvinge och Pieksämäki och en teknologienhet i Helsingfors som erbjuder experttjänster.

Liittyy aiheeseen: Kunnossapito, VR Group

Uutisarkistoon