VR Group planerar stänga depån i Åbo

02.12.2014 14:40 Mediatiedotteet

VR Group inleder samarbetsförhandlingar vid depån i Åbo den 9 december. Enligt de preliminära planerna ska verksamheten vid depån upphöra under nästa år och arbetet skulle överföras till underhållets övriga enheter.

Samarbetsförhandlingarna berör all personal vid depån i Åbo, det vill säga 72 anställda, samt underhållspersonal som använder utrymmena vid depån som arbetsplats. Sammanlagt omfattas 80 personer av förhandlingarna. Om de preliminära planerna genomförs och depån i Åbo stängs, kommer hela dess personal att erbjudas nya jobb antingen vid andra underhållsenheter eller övriga VR-koncernen.

Orsakerna till förhandlingarna har att göra med produktion, ekonomi och omorganisering av verksamheten. Underhållets plan är att centralisera arbetet till större enheter närmare huvudtrafikströmmarna. 

– Vid depån i Åbo har det gjorts ett bra arbete för att utveckla verksamheten, men dess placering är inte optimal för utvecklingen av nätverket. I förhandlingarna diskuterar man var det är vettigast att göra arbetet, konstaterar underhållsdirektör Jari Hankala.

Centraliseringen skulle innebära förbättrad kostnadseffektivitet när arbetet kan placeras så att de stöder effektiv användning av tågmaterielen. Man bedömer även att man kan öka effektiviteten genom att centralisera produktionen av bytesdelar. Dessutom skulle VR Group kunna göra sig av med depåns lokaler i Åbo, vilket skulle minska fastighetskostnaderna. Enligt den preliminära bedömningen skulle de årliga inbesparingarna sammanlagt vara flera miljoner euro.

VR Groups underhållsenhet har depåer i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Kouvola, Joensuu och Uleåborg. Dessutom har den verkstäder i Hyvinge och Pieksämäki. Till enheten hör även en teknologienhet som erbjuder experttjänster. Sammanlagt arbetar cirka 1 300 personer med underhållet av tågmaterielen.

Liittyy aiheeseen: VR Group, Kunnossapito

Uutisarkistoon