Asiakkaat

Asiakkaat ovat VR Groupin toiminnan lähtökohta. Vastuullisuus on asiakkaan hyvää palvelua.

Pidämme asiakkaan kannalta olennaisina asioina turvallisuutta, junaliikenteen täsmällisyyttä, avointa keskustelua ja kykyä uudistua.

VR Groupin kaikki kolme liiketoimintoa tekevät työtä ja uudistavat toimintaansa palvellakseen asiakkaitaan entistä paremmin. Asiakkaat ovat tiiviisti mukana palvelujen kehittämisessä.

Tavoitteenamme on tuottaa korkealaatuisia ja ympäristöystävällisiä palveluita niin matkustajaliikenteen, logistiikan kuin infrarakentamisen asiakkaiden tarpeisiin.

Liiketoiminnoissa asiakas on etusijalla

VR parantaa junamatkustajien matkustuskokemusta esimerkiksi parantamalla täsmällisyyttä ja palvelua sekä uusimalla hinnoittelua. 

VR Transpoint tuottaa yhdessä asiakkaiden kanssa kilpailukykyisiä kuljetusratkaisuja, joissa junat ja rekat täydentävät toisiaan.

VR Track tarjoaa infra-alan asiakkailleen entistä asiakaslähtöisempiä ja tehokkaampia ratkaisuja, joiden tuottamisessa hyödynnetään modernia tekniikkaa.

Eri liiketoimintayksiköiden kehitystyöhön voi tutustua tarkemmin VR:nVR Transpointin  ja VR Trackin omilla nettisivuilla tai lukemalla sähköistä vuosiraporttiamme.