H. Roosin säätiö edistää turvallisuuskulttuuria

Vuonna 1955 perustettu säätiö on nimetty vuosina 1943–1956 rautatiehallituksen pääjohtajana toimineen Harald Roosin mukaan.

Säätiön myöntää toimintaperiaatteensa mukaisesti avustuksia työtapaturmissa menehtyneiden tai vakavasti loukkaantuneiden VR-konsernin työntekijöiden perheille toipumisen edistämiseksi. Säätiön toiminnan painopiste on työturvallisuuden parantumisen myötä siirtynyt yhä enemmän ennaltaehkäisevään toimintaan: henkilöstön työturvallisuuden edistämiseen, työskentelyolosuhteiden kehittämiseen ja työtapaturmien vähentämiseen.

Palkintoja merkityksellisille työturvallisuusteoille 

Säätiö palkitsee vuosittain työturvallisuuspalkinnolla henkilöitä tai työporukoita, jotka ovat ideoillaan, toimenpiteillään tai omalla esimerkillisellä toiminnallaan tehneet työtä turvallisuuden edistämiseksi. Työturvallisuuspalkintoja jaetaan maaliskuussa 2016 jo seitsemättä kertaa.

Tutkittua tietoa VR:läisten turvallisuusasenteista

Viime vuonna vietetyn 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi säätiö antoi VR Groupille mittavan panoksen työturvallisuuden ennaltaehkäisevään toimintaan tilaamalla työturvallisuusasennetutkimuksen. Asenteet Mallillaan (AseMa) -tutkimuksen toteutti Oulun yliopisto.

Tutkimuksen tavoitteeksi asetettiin VR Groupin henkilöstön työturvallisuuden parantaminen selvittämällä toimenpiteiden tueksi työturvallisuusasenteita, asenteissa esiintyviä vaihteluita ja erilaisten asenteiden taustoja. Tutkimuksella haluttiin tuottaa uutta tietoa ja ehdotuksia asenteiden johtamiseen ja kehittämiseen sekä työohjeisiin, koulutukseen ja perehdytykseen.

Työ tutkimustulosten hyödyntämiseksi on alkamassa. Tuloksia tullaan hyödyntämään laajasti VR Groupin työturvallisuustoiminnassa ja sen kehittämisessä. Tuloksista saadaan käytännöllistä tietoa jo olemassa olevien turvallisuusjohtamisen menetelmien kehittämiseksi ja jokaisen työntekijän arkeen vaikuttavien turvallisuusrutiineiden parantamiseksi. Tutkimustulosten perusteella tehdään myös pidemmän aikavälin kehittämissuunnitelma turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi VR-konsernissa.