Energiatehokkuus

Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää energiankulutuksen vähentämistä. Olemme mukana talkoissa. 

Jo yli yhdeksän matkustajajunaa kymmenestä kulkee sähköenergialla, tavarajunista seitsemän junaa kymmenestä. Sähkövedon osuuden kasvattaminen edellyttää rataosuuksien sähköistämistä ja uusien sähköveturien hankintaa.

Matkustajaliikenteessä junien täyttöasteella on keskeinen merkitys matkustajakohtaiseen energiatehokkuuteen. Joukkoliikenteen palvelun laadun parantaminen sekä hinnoittelun ja myyntikanavien kehittäminen lisäävät junamatkustuksen houkuttelevuutta edelleen.

Tavarakuljetuksissa logistisen tehokkuuden parantaminen, kuten junakokojen kasvattaminen ja vaihtotöiden vähentäminen, parantavat energiatehokkuutta.  

VR Group ottaa lähivuosien aikana vetureissa käyttöön taloudellista ajotapaa tukevaa teknologiaa, jonka avulla veturinkuljettaja pystyy entistä paremmin ennakoimaan liikennetilannetta ja saa palautetta taloudellisen ajon onnistumisesta.

Uuden kaluston hankinnassa kiinnitämme huomiota energiankulutukseen. Uusissa sähkövetureissa ja -moottorijunissa jarrutuksen liike-energia voidaan hyödyntää syöttämällä jarrutuksessa tuotettu sähköenergia takaisin verkkoon.

Huomio kiinteistöjen energiankulutukseen

VR Groupin tavoitteena on parantaa junaliikenteen ja kiinteistöjen energiatehokkuutta 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä antamamme ympäristölupauksen mukaisesti.

Energiankulutuksestamme noin neljä viidesosaa tulee juna- ja autoliikenteestä. Muuten konsernissamme energiaa kuluu lähinnä kiinteistöjen lämmitykseen ja valaistukseen sekä ratatyökoneiden käyttöön.

Haluamme parantaa merkittävästi myös omistamiemme kiinteistöjen energiatehokkuutta. Vähennämme energiankulutusta muun muassa uusimalla rakennusten teknisiä laitteita, kuten valaisimia, sekä kouluttamalla kiinteistöjen käyttäjiä energiatehokkaisiin käytäntöihin.

Painopiste kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisessa on suurissa yksiköissä, kuten varikoilla ja korjaamoilla, koska niiden energiankulutus on merkittävästi suurempaa kuin tavanomaisten toimisto- ja asemakiinteistöjen.

Hyödynnämme uusien energiatehokkaiden valaistus-, ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmien käyttökokemuksia investointien ja korjauksien suunnittelussa ja toteuttamisessa.