Ilmastonmuutoksen hillintä

VR Group on mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta. Vähennämme kasvihuonekaasupäästöjä, lisäämme uusiutuvan energian käyttöä sekä parannamme energiatehokkuutta.

Liikennesektori on yhä lähes täysin riippuvainen fossiilisesta polttoaineesta eli öljystä. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat olleet kasvussa viime vuosina.

Lisääntynyt ympäristötietoisuus tarjoaa joukkoliikenteelle ja erityisesti ympäristöystävälliselle junaliikenteelle kasvumahdollisuuksia.

Tavaraliikenteessä raide- ja autoliikenteen yhteistyöllä voidaan löytää sekä ympäristön että asiakkaiden kannalta järkevin kuljetusratkaisu.

Energiatehokkaita ilmastotekoja

Olemme luvanneet parantaa junaliikenteen energiatehokkuutta 20 prosentilla vuoden 2020 loppuun mennessä.

Toinen ilmastonmuutoksen hillintään liittyvä ympäristölupauksemme liittyy uusiutuvan energian käyttöön: aiomme nostaa sen osuuden konsernin energiankulutuksesta yli seitsemäänkymmeneen prosenttiin.

Uusiutuvan energian kohdalla keskeinen tekijä on sähkön hankinta. VR Group on jo vuodesta 2008 lähtien käyttänyt uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä eli vesivoimaa. 

Tarkoituksenamme on myös lisätä biopolttoaineiden käyttöä liikenteessä. Lisäksi jatkamme uusiutuvan energian käyttöä ja energiatehokkuuden parantamista kiinteistöjen lämmityksessä.