Melu ja tärinä

Kiinnitämme huomiota elinympäristön viihtyvyyttä heikentävään liikenteen meluun ja tärinään. 

Rautatieliikenteessä melua aiheuttavat veturin moottorit ja puhaltimet, kiskon ja pyörän välinen vierintämelu sekä suurilla nopeuksilla myös ilmanvastuksesta aiheutuva melu.

Ratapihoilla melua syntyy vaunujen järjestelytyöstä ja veturin moottoreista sekä vaihtotöiden turvallisuuden takia annettavista äänimerkeistä eli vihellinopasteista.

Haitallisen vierintämelun syntymiseen vaikuttavat ratarakenteet, pyörien kunto ja junan nopeus. Väylävirasto vastaa ratarakenteista ja VR Group kalustonsa kunnosta.

Kiskon ja pyörän pintojen tasaisuudella on suuri vaikutus vierintämeluun. Kun sekä kiskon että pyörän pinta ovat tasaiset, voi melu olla jopa 10 desibeliä alhaisempi kuin kuluneilla osilla.

Vähennämme vierintämelua vaihtamalla vialliset pyörät uusiin tai sorvaamalla pyöristä kolinaa aiheuttavat lovet pois. Tämä onnistuu myös kaluston muutostöiden ja uusimisen myötä.

Tavaraliikenteessä vaunun pyöränkehälle syntynyt lovi voi aiheuttaa junan kulkiessa iskumaisen äänen. Olemme kouluttaneet henkilöstöä tunnistamaan lovipyörät.

Radanvarren tärinähaittojen torjumisessa teemme tiivistä yhteistyötä ratainfrasta vastaavan Väylän kanssa.