Siisteys ja järjestys

Asemien ja junien siisteys ja järjestys lisäävät matkustusmukavuutta sekä turvallisuutta.

Parannamme käyttämiemme tilojen siisteyttä kehittämällä siivoustoimintaa, ylläpitoa, jätehuoltoa sekä keräysvälineitä.

Olemme lisänneet asemien viihtyvyyttä peruskorjauksilla sekä elävöittämällä asemaympäristöä.

Ylläpidämme siisteyttä yhteistyössä

Tarkkailemme junien siisteyttä säännöllisesti ja puutumme mahdollisiin epäkohtiin nopeasti. Kehitämme myös jatkuvasti uusia toimintatapoja junien siisteyden ylläpitämiseksi.

Ylläpidämme ja kehitämme asemalaitureiden ja asema-alueiden siisteyttä yhdessä Liikenneviraston, kuntien ja kaupunkien kanssa.

Siisteys ja järjestys ovat osa työturvallisuustyötä, sillä konepajoilla, varikoilla, terminaaleissa ja työmailla siisti työympäristö on myös turvallisuuden perusedellytys.