Ympäristötoiminnan periaatteet

Sitoudumme toiminnassamme jatkuvaan parantamiseen ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen. Päämääränämme on olla turvallisin ja ympäristöystävällisin kumppani asiakkaillemme ja yhteiskunnalle.

Tavoitteenamme on tuottaa asiakkaillemme korkealaatuisia ja ympäristöystävällisiä matkustamisen ja logistiikan palveluja sekä infrarakentamisen palveluja, jotka kattavat hankkeiden koko elinkaaren.

Ympäristölupaukset ohjaavat päivittäistä toimintaamme. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä ympäristösäädöksiä ja -sopimuksia.

Koulutamme henkilöstömme toimimaan ympäristön kannalta vastuullisesti. Ympäristöstä huolehtiminen on meidän kaikkien yhteinen asia – jokainen meistä vastaa oman toimintansa ja työtehtäviensä osalta ympäristöasioiden huomioon ottamisesta.

Ympäristötoiminnan periaatteet tarkentavat konsernin toimintapolitiikkaa, ja niitä noudatetaan kaikissa konsernin toiminnoissa.