Koivunlehdet

Ympäristötoiminnan periaatteet

Sitoudumme toiminnassamme jatkuvaan parantamiseen ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen. Toiminnallamme pienennämme liikenteen ympäristövaikutuksia ja yhteiskunnan hiilijalanjälkeä.

Turvallisuus ja vastuullisuus ovat keskeisiä arvojamme, menestystekijämme ja tapamme toimia. Kannamme oman vastuumme kestävästä kehityksestä ja Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisesta. Toiminnallamme voimme hillitä ilmastonmuutosta parantamalla energiatehokkuutta, lisäämällä uusiutuvan energian osuutta ja investoimalla vähäpäästöiseen teknologiaan. Tavoitteenamme on olla vastuullisen liiketoiminnan edelläkävijä, joka vauhdittaa yhteiskunnan siirtymistä ympäristöystävällisiin liikennemuotoihin.

Olemme julkistaneet ympäristölupaukset, jotka ohjaavat päivittäistä toimintaamme. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä ympäristösäädöksiä ja -sopimuksia.

Johtomme on sitoutunut vastuulliseen toimintaan ja ympäristöasioiden huomioonottamiseen päätöksenteossa. Henkilöstömme koulutamme toimimaan ympäristön kannalta vastuullisesti. Ympäristöstä huolehtiminen on meidän kaikkien yhteinen asia - jokainen meistä vastaa oman toimintansa ja työtehtäviensä osalta ympäristöasioiden huomioon ottamisesta.

Ympäristötoiminnan periaatteita noudatetaan kaikissa konsernin toiminnoissa.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu Pohjolanliikenne etusivu Avecra etusivu