Menesty ja voi hyvin

Hyvinvoivana ja energisenä saat aikaan tuloksia.

Jokainen meistä on vastuussa omasta työkunnostaan ja terveydestään. Omasta työstä innostuminen synnyttää positiivista energiaa paitsi itsellesi myös ympärille. Kannustamme henkilöstöämme aktiiviseen, terveyttä ylläpitävään tapaan elää ja työskennellä.

Tuemme henkilöstömme liikkumista, tarjoamme keskimääräistä kattavammat terveyspalvelut ja virikkeitä vapaa-ajalle.

Olemme tukena myös silloin, kun jaksaminen on vaakalaudalla. Hyvässä työyhteisössä jäsenet luottavat toisiinsa, jakavat tietoa ja osaamistaan sekä pyrkivät yhdessä tavoitteisiin. Olemme kehittäneet johtamistamme systemaattisesti parin vuoden ajan, ja tehneet isoja rakenteellisiakin muutoksia. Näin olemme saaneet esimiehet lähemmäksi ja osaksi työntekijöiden arkea. Tuore esimiesindeksi-mittauksemme kertoi meidän olevan oikealla tiellä. Jokaisella VR:läisella on oikeus hyvään johtamiseen.