Hallintoneuvosto

VR-Yhtymän hallintoneuvoston tehtävä on valvoa, että yhtiön asioita hoidetaan terveiden liikeperiaatteiden mukaan ja kannattavuutta silmällä pitäen sekä yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokouksen päätöksiä noudattaen. 

Hallintoneuvosto antaa hallitukselle ohjeita laajakantoisista tai periaatteellisesti tärkeistä asioista, käsittelee talous- ja vuosisuunnitelmat sekä antaa yhtiökokoukselle lausunnon tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta. Hallintoneuvosto myös päättää asioista, jotka koskevat yhtiön toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista tai yhtiön organisaation olennaista muuttamista.

 

VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvosto

Jäsenet

Anders Adlercreutz (r.)
Sanna Antikainen (ps.)
Seppo Eskelinen (sd.)
Hanna Holopainen (vihr.)
Anna-Kaisa Ikonen (kok.)
Mai Kivelä (vas.)
Jouni Kotiaho (ps.)
Sheikki Laakso, puheenjohtaja (ps.)
Matias Marttinen (kok.)
Raimo Piirainen (sd.)
Arto Pirttilahti (kesk.)
Katja Taimela (sd.).

Henkilöstöjärjestöjen edustajat

Puheenjohtaja Tero Palomäki, Rautatiealan Unioni RAU ry
Puheenjohtaja Teppo Järnstedt, Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL ry
Puheenjohtaja Olli-Pekka Nyman, VR Akava ry
Puheenjohtaja Johanna Wäre, Rautatiealan Teknisten ja Toimihenkilöiden Liitto RTTL ry

Henkilöstöjärjestöjen edustajilla on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta he eivät ole hallintoneuvoston täysivaltaisia jäseniä.