Pesupalvelu

Palvelukuvaus

VR tarjoaa junien pesupalveluita, joihin sisältyy myös pesulaitteiden kapasiteetin käytön koordinointi.

Asiakas/operaattori huolehtii itse pesutoimenpiteestä ajamalla junan pesuhallin läpi.

Lähtökohtaisesti VR hankkii pesuhalleihin tarvittavan kalustokohtaisen ohjelmiston, jos sitä ei löydy nykyisestä valikoimasta. Tämä laskutetaan erikseen.

VR myy pesupalvelua Helsingin ja Oulun varikoilla

Erillisiä läpiajettavia junakaluston pesukoneita löytyy Helsingin varikolta 2 kpl (lähiliikenne ja kaukoliikennekalusto) ja Oulun varikolta 1 kpl.

Pesupalvelu sisältää myös pesuaineet ja pesuveden.

Huom! käytössä olevien koneiden ja laitteiden tekninen kapasiteetti voi rajoittaa ko. kalustokohtaista palvelutarjontaa eri paikkakunnilla

Hinnoittelumalli

Laskutus toteutuneen määrän mukaan (€/suorite kalustolajeittain hinnoiteltuna)

Seuranta esim. RFID-tekniikkaa hyödyntämällä

Pesusuorite hinnoitellaan pestävän kalustoyksikön pituuden ja läpiajonopeuden perusteella à Pesusuoritteen kesto määräävin tekijä

Määräalennuksista voidaan neuvotella tapauksissa, joissa asiakkaan ostovolyymit ovat huomattavia.

Pesuhallin käytöstä laskutetaan käytön mukaan kuukausittain

VR ei laskuta sellaisista tekemättömistä pesusuoritteista, jotka johtuvat VR:stä itsestään

Palvelun hinta / pesty yksikkö

Yksikkö = 1 vaunu/veturi

Yksikön pituus max. 30 m

Hinta ei sis. kalustokohtaista pesuohjelman hankkimista

Muut hinnoitteluun, asiakkaan viivästykseen yms. liittyvät asiat

Ks. Kunnossapidon yleiset sopimusehdot 2016

Yksiköiden lukumäärä Hinta €, alv 0%
1 52
2 83
3 115
4 146
5 177
6 209
7 240

Sopimusmalli ja kapasiteetin varaaminen

Jokaisen palvelun tilaajan (Asiakas/operaattori) kanssa tehdään palvelusopimus

Palvelun tilaaja toimittaa VR:lle vuosiarvion pesumääristä sekä toivotuista pesuajankohdista (viikonpäivät ja kellonajat) viimeistään kaksi kuukautta ennen pesutarvetta. VR laatii tämän perusteella alustavan vuosittaisen pesusuunnitelman sekä tunnistaa mahdolliset ristiriitatilanteet eri tilaajien suunnitelmien välillä.

Mahdolliset päällekkäiset varaukset pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla tilaajien kanssa. Mikäli ristiriitatilanteisiin ei löydy sopimalla ratkaisua, ratkaisee VR pesujärjestyksen tasapuolisuutta noudattaen. Pesujärjestys ratkaistaan siten, että kullekin tilaajalle varataan ensisijaisesti toivottuja pesuajankohtia tilausmäärien mukaisessa suhteessa.

Vuosiarvion perusteella VR vahvistaa tilauksen ja mahdolliset pesuajankohdat aina kalenterivuodeksi kerrallaan. VR toimittaa tilaajalle yksityiskohtaisen pesuaikataulun kullekin kalenterikuukaudelle viimeistään kaksi viikkoa ennen kuukauden alkua. Pesuaikataulussa tilaajalle varataan pesuaika tunnin tarkkuudella. Tilaaja vahvistaa sille varatun pesuajan käyttämisen viimeistään viikkoa ennen kunkin kalenterikuukauden alkua.

Pesuhallin käyttö on rajoitettua talvisin, koska pesuja ei voi suorittaa pakkasella. Lisäksi ratapihan raidekapasiteetti voi rajoittaa pesuhallin käyttöä vaihtotöiden ruuhkahuippuina vaihtotöiden sujuvuuden takaamiseksi. Kaluston soveltuvuus eri pesukoneille (kalustotekniset asiat, pesukoneiden ohjelmisto) voi myös rajoittaa palvelun käyttöä.

VR ilmoittaa suunnitellut huoltoseisokit etukäteen. VR:llä on oikeus harkintansa mukaan tilapäisesti ohjata kalustoa toiseen pesuhalliin Helsingin varikolla Ilmalassa (oletuksena, että alkuperäinen pesupalvelupaikka suunniteltu Helsingin varikolle). Käyttökatkojen jälkeen jono puretaan alun perin sovitussa pesujärjestyksessä.

Palvelun ensimmäinen vuosi on käyttöönottovuosi, jolloin palvelun toteuttamista kokeillaan ja seurataan, ja jonka jälkeen toimintamallin toimivuutta arvioidaan. Mikäli todetaan korjaustarpeita, palvelua muutetaan tarvittavalla tavalla.