Sorvauspalvelu

Palvelukuvaus

VR myy sorvauspalvelua, joka sisältää itse sorvauspalvelun toteuttamisen siihen tarvittavilla laitteilla sekä palveluiden käytön koordinoinnin.

Tilaaja (Asiakas/operaattori) vastaa siitä, että se toimittaa junan ajallaan sorvattavaksi ja asettaa junan sorvausvalmiuteen sekä siirtää junan pois sorvaushallista sorvauksen päätyttyä. Pakkaskaudella sorvausvalmiuteen asettamiseen kuuluu myös wc- ja vesitysjärjestelmän tyhjennys jäätymisten estämiseksi sorvauksen aikana, minkä lisäksi tilaajan tulee varmistaa, että telit eivät ole jäässä (kaluston alustan tulee olla sulatettu ennen sorvausta).

Tilaaja on velvollinen toimittamaan VR:lle kalustonsa telien ja pyöräkertojen teknisen dokumentaation, mm. kalustokohtaiset sorvausspesifikaatiot, sallitut halkaisijaerot, sekä kaiken muun tarvittavan informaation.

Tilaaja vastaa toimittamastaan dokumentaatiosta ja informaatiosta. Pyöräkertaprofiilin muutos edellyttää erillistä tilausta. Lähtökohtaisesti VR hankkii sorveihin tarvittavan kalustokohtaisen ohjelmiston, jos sitä ei löydy nykyisestä valikoimasta. Tämä laskutetaan erikseen. Huom! käytössä olevien koneiden ja laitteiden tekninen kapasiteetti voi rajoittaa kalustokohtaista ko. palvelutarjontaa eri paikkakunnilla.

Sorvauspöytäkirja toimitetaan tilaajalle sorvaustyön yhteydessä.

VR myy kuoppasorvipalvelua Helsingin ja Oulun varikoilla.

Hinnoittelumalli

Laskutus toteutuneen määrän mukaan (378€/tunti alv.0%, sorvausajankohta huomioiden. Minimiveloitus 1h).

Määräalennuksista voidaan neuvotella tapauksissa, joissa asiakkaan ostovolyymit ovat huomattavia.

Sorvauspalvelun käytöstä laskutetaan käytön mukaan kuukausittain.

VR ei laskuta VR:stä johtuvista tekemättömistä sorvauksista.

Päivä-, ilta- ja yö- sekä viikonlopputyölle lasketaan hinnat erikseen

Hinta ei sis. kalustokohtaista sorvausohjelman hankkimista

Kiireellisissä tapauksissa hintaan lisätään kiireellisen työn lisä

Muut hinnoitteluun, asiakkaan viivästykseen yms. liittyvät asiat

Ks. Kunnossapidon yleiset sopimusehdot 2016

Sopimusmalli ja kapasiteetin varaaminen

Jokaisen palvelun tilaajan (Asiakas/operaattori) kanssa tehdään palvelusopimus

Palvelun tilaaja toimittaa VR:lle vuosiarvion sorvaustarpeestaan (kalustokohtainen tarve yksiköittäin) sekä toivotuista sorvausajankohdista (viikonpäivät ja kellonajat). VR laatii tämän perusteella alustavan vuosittaisen sorvaussuunnitelman sekä tunnistaa mahdolliset ristiriitatilanteet eri tilaajien suunnitelmien välillä.

Mahdolliset päällekkäiset varaukset pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla tilaajien kanssa. Mikäli ristiriitatilanteisiin ei löydy sopimalla ratkaisua, ratkaisee VR sorvausjärjestyksen tasapuolisuutta noudattaen. Sorvausjärjestys ratkaistaan siten, että kullekin tilaajalle varataan ensisijaisesti toivottuja sorvausajankohtia tilausmäärien mukaisessa suhteessa.

Vuosiarvion perusteella VR vahvistaa tilauksen ja mahdolliset sorvausajankohdat aina kalenterivuodeksi kerrallaan. VR toimittaa tilaajalle yksityiskohtaisen sorvausaikataulun kullekin kalenterikuukaudelle viimeistään kaksi viikkoa ennen kuukauden alkua. Sorvausaikataulussa tilaajalle varataan sorvausaika tunnin tarkkuudella. Tilaaja vahvistaa sille varatun sorvausajan käyttämisen viimeistään viikkoa ennen kunkin kalenterikuukauden alkua.

Tämän lisäksi sorvauspalvelua myydään tilausjärjestyksessä työjonoon vähintään seitsemän vuorokauden päähän varaushetkestä. Kapasiteetin salliessa sorvauspalvelua tarjotaan myös viikonloppuisin ja yöaikaan.

Poikkeustilanteita varten VR pyrkii jättämään sorvikapasiteettia mahdollisiin kiireellisiin sorvaustarpeisiin siten, että sorvaukseen olisi kapasiteetin niin salliessa, mahdollista päästä myös alle seitsemän vuorokauden sisällä. Tällöin sorvaus sijoitetaan työjonon seuraavaan vapaaseen ajankohtaan. VR veloittaa tällöin normaalin sorvaustyön lisäksi kiireellisen työn lisän.

Mikäli tilaaja haluaa muuttaa ennalta suunniteltua sorvausajankohtaa, on muutos tehtävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen sovittua sorvausajankohtaa. Sorvausajankohdan muutosten ajoituksessa noudatetaan samoja yllä kuvattuja periaatteita kuin sorvauksen ajoituksessa muutoinkin.

VR ilmoittaa suunnitellut huoltoseisokit etukäteen. VR:llä on Helsingissä oikeus harkintansa mukaan käyttää sorvaukseen Helsingin varikon sorveja. Single-sorvi varataan ensisijaisesti kiireellisiä sorvaustarpeita varten. Käyttökatkojen jälkeen jono puretaan alun perin sovitussa sorvausjärjestyksessä.

Palvelun ensimmäinen vuosi on käyttöönottovuosi, jolloin palvelun toteuttamista kokeillaan ja seurataan, ja jonka jälkeen toimintamallin toimivuutta arvioidaan. Mikäli todetaan korjaustarpeita, palvelua muutetaan tarvittavalla tavalla.