Matkustaja-asemat, niihin kuuluvat rakennukset ja muut tilat sekä soveltuvat tilat lipunmyyntipalveluille

Palvelukuvaus

VR-Yhtymällä on laaja kiinteistökanta, joka pitää sisällään erilaisia kiinteistöjä, mm. konepaja-/varikko-, logistiikka- ja asemakiinteistöjä sekä toimisto- ja sosiaalitiloja

Tilojen vuokraus on järjestetty omaksi toiminnokseen ja se on erillisen kiinteistöyksikön vastuulla

VR vuokraa markkinalähtöisesti vapaana olevia tiloja niitä haluaville

Hinnoittelumalli

Vuokraustoiminnan tulee olla kannattavaa ja markkinaehtoista. Vuokrat määritellään markkinalähtöisesti paikkakunnan käyvän hintatason mukaan ja tilatyypin mukaisesti. Markkinahinnan määrittelyssä apuna käytetään mm. KTI kiinteistötiedon laajaa ja tarkkaa markkinadataa eri alueilta ja kiinteistöyksikön asiantuntijoiden näkemystä oikeasta hintatasosta sekä tarvittaessa ulkopuolista konsulttia tai paikallisia kiinteistönvälittäjiä.

Vuokrattavan tilan hinnan muodostumiseen vaikuttavat mm. alueen markkinatilanne, sijainti, käyttötarkoitus, rakennuksen ikä ja kunto. Lopullinen vuokrahinta muodostuu sopimusneuvottelussa osapuolten kesken

Lähtökohtaisesti ulkoisessa vuokrauksessa käytetään samoja vuokria kuin VR-Yhtymän sisäiset vuokrat ovat.  

Sopimusmalli

Jokaisen tilan käyttäjän kanssa tehdään vuokrasopimus

Vuokratilojen toiminnalliset ja niiden tasoa parantavat kunnostus- ja muutostyöt tehdään vuokralaisen pyynnöstä ja kustannuksella. Tehtävistä töistä laaditaan sopimus, jossa kustannukset sovitaan laskutettavaksi kertakorvauksena tai lisättäväksi erillisenä investointivuokrana.

Mikäli vuokrasuhde päättyy ennen takaisinmaksuajan päättymistä, maksamatta oleva osuus laskutetaan vuokralaiselta kertasuorituksena. Tästä on maininta vuokrasopimuksessa.

VR:llä ei ole lakiin perustuvaa investointivelvoitetta, joten muutostöistä päätetään aina tapauskohtaisesti objektiivisin perustein.

Vuokraa voidaan veloittaa ns. kokonaisvuokrana, jolloin se sisältää pääomavuokran, hoitovuokran sekä korvauksen vuokralaisen käyttämästä energiasta ja vedestä.

Vuokrattavasta kokonaisuudesta riippuen voidaan hoitovuokra veloittaa omana eränä toteutuneiden kustannusten mukaisesti, sekä energian ja veden kulutus mittauksen perusteella.

Erikseen sovittaessa voidaan periä ns. pääomavuokraa, jolloin vuokralainen vastaa kiinteistön ylläpidosta ja hoidosta sekä käyttökustannuksista, mukaan lukien kiinteistöverot ja vakuutukset. Vuokralaisen vastuulla ovat myös lakisääteiset määräaikaistarkastukset.

Peruskorjaukset ovat vuokranantajan vastuulla. Pääomavuokrasopimuksen tekeminen edellyttää, että vuokralaisella on kyky vastata vuokrakohteen kiinteistön ylläpidosta. Vuosikorjausten tekemisen tarve ja toteutus sekä kiinteistönhoidon taso tarkistetaan ja sovitaan vuokralaisen kanssa vuosittain pidettävissä katselmuksissa.

Vuokravakuus on kolmen kuukauden vuokraa vastaava vakuus. Vuokran korotukseksi sovitaan kiinteä vuosittainen korotusprosentti ja/tai vuokra sidotaan esim. elinkustannusindeksiin.

Vuokrasopimus voi olla joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva.

Muista tarkemmista ehdoista sovitaan osapuolten kesken tehtävässä vuokrasopimuksessa. Vuokrasopimuksen pohjana käytetään VR-Yhtymän vakiomuotoista sopimuspohjaa.

Vapaana olevat tilat

Listaus VR-yhtymän vapaana olevista tiloista ja palveluista matkustaja-asemilla