Hymyilevä nainen toimistoympäristössä

Konsernipalvelut

Konsernipalvelumme tukevat liiketoimintoja ja yksiköitä menestymään ja saavuttamaan tavoitteensa. 

Hankinta

Hankintayksikkö vastaa konsernin hankinnoista ja ostoista. Hankinta valitsee yhdessä sisäisten asiakkaiden kanssa tarpeisiin nähden kilpailukykyiset toimittajat ja tuotteet. Hankinta kilpailuttaa, neuvottelee sopimukset, ostaa tuotteita ja palveluita sekä huolehtii toimitusten oikea-aikaisuudesta.

HR

HR-yksikkö huolehtii henkilöstöjohtamisen pelisäännöistä, yhteisistä toimintamalleista ja henkilöstöprosessien toimivuudesta. Yksikkö huolehtii muun muassa työsuhdeasioista, rekrytoinnista, palkkauksesta, työkykyasioista sekä työterveyspalveluista.

IT

VR Groupin IT-yksikkö eli Digital Crew vastaa digitaalisten palveluiden kehittämisestä ja ylläpidosta yhdessä liiketoimintojen kanssa.  

Lakiasiat

Lakiasiainyksikön tehtäviin kuuluvat konsernin liiketoiminta- ja palveluyksiköiden juridinen tuki ja oikeudellinen edunvalvonta sekä juridisten riskien hallinnan kehittäminen.

Strategia ja kehitys

Strategia- ja kehitysyksikkö palvelee konsernijohtoa ja tukee yksiköitä strategisesti ja taloudellisesti keskeisissä kysymyksissä, kuten strategian muodostamisessa ja toteutuksessa sekä merkittävissä kehityshankkeissa. 

Talous ja rahoitus

Talous- ja rahoitusyksikön muodostavat Business Control, talouden palvelukeskus ja rahoitusyksikkö Treasury. Business Controlin keskeisiä tehtäviä ovat tulosraportointi ja budjetointi, kannattavuuslaskenta, liiketoiminnan tuki sekä talouden kehittämishankkeet. Talouden palvelukeskus tuottaa VR Groupin liiketoiminnoille ja yhtiöille ulkoisen laskennan palvelut sekä vastaa palveluihin liittyvistä tietojärjestelmistä. Rahoitusyksikkö Treasury vastaa konsernin maksuliikenteestä, rahoituksesta, sijoituksista ja vakuutuksista. 

Turvallisuus, riskienhallinta ja ympäristö 

Turvallisuus-, riskienhallinta- ja ympäristöyksikkö vastaa konsernin turvallisuuden laaja-alaisesta kehittämisestä. Turvallisuusasioiden lisäksi yksikköön kuuluvat myös konsernitasoiset ympäristöasiat. TRY-yksikkö kehittää ja koordinoi muun muassa yritysturvallisuutta, rautatieturvallisuutta, työturvallisuutta sekä matkustajien ja toimitilojen turvallisuutta. Lisäksi se varmistaa tietojärjestelmien toiminnan ja tietosuojan. Yksikkö myös suunnittelee ja ohjaa ympäristötoimintaa ja avustaa yksiköitä ympäristötoimenpiteiden toteuttamisessa.

Viestintä ja yhteiskuntasuhteet 

Viestintäyksikkö tukee VR Groupin liiketoimintoja niin sisäisen kuin ulkoisen viestinnän keinoin. Viestintä vastaa esimerkiksi mediatiedotteista ja -yhteistyöstä sekä sisäisen viestinnän käytäntöjen ja kanavien kehittämisestä. 

Yhteiskuntasuhteet ja kansainväliset asiat -yksikön vastuulle kuuluvat konsernimme kansallinen, kansainvälinen ja EU-edunvalvonta sekä Venäjä-suhteet ja sidosryhmätoiminta. Lisäksi yhteistyö useiden kansainvälisten rautatiealan järjestöjen, esimerkiksi CER:n ja UIC:n, kanssa on tiivistä. 

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu Pohjolanliikenne etusivu Avecra etusivu