Nainen tekee junavaunun kunnossapitoa varikolla

VR FleetCare

Raideliikenteen kunnossapitoyritys VR FleetCare tarjoaa asiakkailleen kaluston ylläpitopalveluita. Palvelut kattavat muun muassa kaluston huollot, modernisointiprojektit, komponenttipalvelut, elinkaaren hallinnan sekä digitaaliset palvelut. VR FleetCare on VR Groupin tytäryhtiö.

Asiakkaita ovat VR Groupin eri liiketoiminnot sekä muut Pohjoismaiden ja Baltian alueen toimijat, kuten Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL), Helsingin seudun liikenne (HSL), AS Eesti Liinirongid (Elron) ja Vy Tog AS. Yhtiö kunnossapitää yhteensä yli sataa erityyppistä liikkuvan kaluston yksikköä, muun muassa tavara- ja matkustajaliikenteen vaunuja, ratatyökoneita, vetureita ja metroja.

Monipuolinen raidekaluston asiantuntemus on syntynyt lähes 160 vuoden kokemuksella raidekaluston kunnossapidosta. Operatiivisen kunnossapidon ja modernisointiprojektien lisäksi katse on vahvasti tulevaisuudessa, ja palvelutarjonta kehittyy jatkuvasti teknologian hyödyntämisen ja uusien data- ja analytiikkapohjaisten ratkaisujen kautta.

Toimintaa ohjaavat turvallisuus, kustannustehokkuus ja laatu. Tavoitteena on, että asiakkaiden kalusto kulkee raiteilla turvallisesti ja mahdollisimman pitkään. Liikkuvan kaluston kokonaisvaltaista ylläpitoa ja kehitystä tarjotaan neljän palvelukategorian kautta. ModernCare-palvelut sisältävät kaluston elinkaaripidennyksiin, modernisaatioihin ja järjestelmäpäivityksiin liittyvät työt. Digitaalisten SmartCare-palveluiden avulla kehitetään kunnonvalvontaa sekä kaluston ja infran kunnossapidon optimointia. AssetCare-palvelut tarjoavat kaluston elinkaaren hallintaa, kunnossapitoa ja konsultointia. Kalustoprojektien lisäksi ComponentCare-palvelut kunnossapitää yli 2 000 komponenttinimikettä ja etsii ratkaisuja komponenttien käyttöiän pidentämiseksi. 

VR FleetCare työllistää yli 1 000 työntekijää, ja vuosittainen liikevaihto on noin 200 miljoonaa euroa. Palveluverkostoon kuuluu kymmenen toimipistettä ympäri Suomen.