Liikkuvan kaluston tekninen tarkastus (Liikennöintitarkastus)

Palvelukuvaus

VR tarjoaa junien liikennekelpoisuus tarkastusta varikoilta lähteviin juniin, sisältäen jarrujen testauksen

Tilaaja asiakas/operaattori huolehtii itse kaluston siirroista varikon raiteilla

Lähtökohtaisesti VR toteuttaa tarkastukset tilaajan toimittamien kalustokohtaisten tarkastusohjedokumenttien mukaisesti

Jarrujentestaukseen  käytetään Vr:n sekä liikenneviraston jarrujentestauslaitteistoja tai kaluston tarvittaessa kaluston omaa testausjärjestelmää

VR myy liikennöintitarkastuspalvelua Helsingin ja Oulun varikoilla

Tilaaja vastaa toimittamastaan dokumentaatiosta ja informaatiosta.

Kuittaus tehdystä tarkastuksesta ja havaituista vioista tai puutteista toimitetaan tilaajalle tarkastuksen yhteydessä.

Hinnoittelumalli

Laskutus toteutuneen määrän mukaan (118 €/tunti, tarkastusajankohta  huomioiden).

Määräalennuksista voidaan neuvotella tapauksissa, joissa asiakkaan ostovolyymit ovat huomattavia.

Kalustotyyppikohtainen perehtyminen ennalta tuntemattomaan kalustoon veloitetaan asiakkaalta tapauskohtaisesti, vaadittavaan työmäärään perustuen.

Tarkastuspalvelusta  laskutetaan käytön mukaan kuukausittain.

Sopimusmalli ja kapasiteetin varaaminen

Jokaisen palvelun tilaajan (Asiakas/operaattori) kanssa tehdään palvelusopimus

Palvelun tilaaja toimittaa VR:lle vuosiarvion tilattavista tarkastusmääristä sekä toivotuista tarkastus ajankohdista (viikonpäivät ja kellonajat) viimeistään kaksi kuukautta ennen tarkastustarvetta. VR laatii tämän perusteella alustavan vuosittaisen tarkastussuunnitelman sekä tunnistaa mahdolliset ristiriitatilanteet eri tilaajien suunnitelmien välillä.

Mahdolliset päällekkäiset varaukset pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla tilaajien kanssa. Mikäli ristiriitatilanteisiin ei löydy sopimalla ratkaisua, ratkaisee VR tarkastusjärjestyksen tasapuolisuutta noudattaen. Tarkastusjärjestys ratkaistaan siten, että kullekin tilaajalle varataan ensisijaisesti toivottuja tarkastusajankohtia junien lähtöajat huomioiden

Vuosiarvion perusteella VR vahvistaa tilauksen ja mahdolliset tarkastusajankohdat aina junien aikataulukaudeksi kerrallaan. VR toimittaa tilaajalle yksityiskohtaisen tarkastusaikataulun kullekin aikataulukaudelle viimeistään kaksi viikkoa ennen aikataulukauden alkua. Tarkastusaikataulussa tilaajalle varataan tarkastusaika kolmen tunnin tarkkuudella huomioiden kuitenkin junan lähtöaika varikolta. Tilaaja vahvistaa sille varatun tarkastusajan käyttämisen viimeistään viikkoa ennen kunkin aikataulukauden alkua.

VR pyrkii vastaamaan mahdollisiin kiireellisiin tarpeisiin siten, että ko. palveluun olisi kapasiteetin niin salliessa mahdollista päästä myös alle seitsemän vuorokauden sisällä. Tällöin palvelu sijoitetaan työjonon seuraavaan vapaaseen ajankohtaan. Tällöin VR veloittaa normaalin palvelun lisäksi kiireellisen työn lisän.

Palvelun ensimmäinen vuosi on käyttöönottovuosi, jolloin palvelun toteuttamista kokeillaan ja seurataan, ja jonka jälkeen toimintamallin toimivuutta arvioidaan. Mikäli todetaan korjaustarpeita, palvelua muutetaan tarvittavalla tavalla.

 

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu Pohjolanliikenne etusivu Avecra etusivu