Pyöräkerta ja/tai telinvaihto

Palvelukuvaus

VR myy kalustoon kiinnitettyjen pyöräkertojen ja telien vaihtopalveluita, jotka sisältävät itse palvelun toteuttamisen siihen tarvittavilla laitteilla sekä palveluiden käytön koordinoinnin.

Tilaaja (Asiakas/operaattori) vastaa siitä, että se toimittaa kaluston ajallaan ko. huoltohalliin  ja asettaa kaluston ko. palveluvalmiuteen sekä siirtää kaluston pois huoltohallista palvelun suorittamisen jälkeen.

Tilaaja on velvollinen toimittamaan VR:lle kalustonsa telien ja pyöräkertojen teknisen dokumentaation sekä kaiken muun tarvittavan informaation ja materiaalit (pyöräkerrat/telit ja muut materiaalit) sovittuun paikkaan ja aikaan

Tilaaja vastaa toimittamastaan dokumentaatiosta ja informaatiosta.

VR myy pyöräkerta- ja/tai telinvaihtopalvelua Helsingin ja Oulun varikolla sekä Hyvinkään että Pieksämäen konepajoilla. Huom! käytössä olevien koneiden ja laitteiden tekninen kapasiteetti voi rajoittaa ko. kalustokohtaista palvelutarjontaa eri paikkakunnilla. Kaikissa toimipisteissä eli ole saatavilla 24/7 palvelua.

Hinnoittelumalli

Laskutus toteutuneen määrän mukaan (€118/tunti, huomioiden ko. palvelun ajankohdan. Minimiveloitus 1h).

Määräalennuksista voidaan neuvotella tapauksissa, joissa asiakkaan ostovolyymit ovat huomattavia.

Pyöräkerta- ja/tai telinvaihdoista laskutetaan käytön mukaan kuukausittain.

Kiireellisissä tapauksissa hintaan lisätään kiireellisen työn lisä

VR ei laskuta VR:stä johtuvista tekemättömistä pyöräkerta- ja/tai telinvaihdoista.

Muut hinnoitteluun, asiakkaan viivästykseen yms. liittyvät asiat

Sopimusmalli ja kapasiteetin varaaminen

Jokaisen palvelun tilaajan (Asiakas/operaattori) kanssa tehdään palvelusopimus

Palvelun tilaaja toimittaa VR:lle vuosiarvion pyöräkerta- ja/tai telinvaihtotarpeestaan (kalustokohtainen tarve kalustoyksiköittäin) sekä toivotuista palveluajankohdista (viikonpäivät ja kellonajat). Tämän lisäksi tilaaja määrittelee palvelulle myös toivotun läpimenoajan, eli sen, suoritetaanko palveluita esim. 24/7-toimintoina, päivävuorossa vai jonain muuna palveluajankohtana. VR laatii tämän perusteella alustavan vuosittaisen palvelusuunnitelman sekä tunnistaa mahdolliset ristiriitatilanteet eri tilaajien suunnitelmien välillä.

Mahdolliset päällekkäiset varaukset pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla tilaajien kanssa. Mikäli ristiriitatilanteisiin ei löydy sopimalla ratkaisua, ratkaisee VR palvelujärjestyksen tasapuolisuutta noudattaen.  Palvelujärjestys ratkaistaan siten, että kullekin tilaajalle varataan ensisijaisesti toivottuja palveluajankohtia tilausmäärien mukaisessa suhteessa.

Vuosiarvion perusteella VR vahvistaa tilauksen ja mahdolliset palveluajankohdat aina kalenterivuodeksi kerrallaan. VR toimittaa tilaajalle yksityiskohtaisen palveluaikataulun kullekin kalenterikuukaudelle viimeistään kaksi viikkoa ennen kuukauden alkua. Palveluaikataulussa tilaajalle varataan palveluaika 8 tunnin tarkkuudella. Tilaaja vahvistaa sille varatun palveluajan käyttämisen viimeistään viikkoa ennen kunkin kalenterikuukauden alkua.

Tämän lisäksi pyöräkerta- ja/tai telinvaihtopalvelua myydään tilausjärjestyksessä työjonoon vähintään seitsemän vuorokauden päähän varaushetkestä. Kapasiteetin salliessa palvelua tarjotaan myös viikonloppuisin ja yöaikaan.

Poikkeustilanteita varten VR pyrkii jättämään pyöräkerta- ja/tai telinvaihtokapasiteettia mahdollisiin kiireellisiin tarpeisiin siten, että ko. palveluun olisi kapasiteetin niin salliessa mahdollista päästä myös alle seitsemän vuorokauden sisällä. Tällöin palvelu sijoitetaan työjonon seuraavaan vapaaseen ajankohtaan. Tällöin VR veloittaa normaalin palvelun lisäksi kiireellisen työn lisän.

Mikäli tilaaja haluaa muuttaa ennalta suunniteltua palveluajankohtaa, on muutos tehtävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen sovittua ajankohtaa. Palveluajankohdan muutosten ajoituksessa noudatetaan samoja yllä kuvattuja periaatteita kuin ko. palvelun ajoituksessa muutoinkin.

Palvelun ensimmäinen vuosi on käyttöönottovuosi, jolloin palvelun toteuttamista kokeillaan ja seurataan, ja jonka jälkeen toimintamallin toimivuutta arvioidaan. Mikäli todetaan korjaustarpeita, palvelua muutetaan tarvittavalla tavalla.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu