Kuva satamasta

Toimintaympäristö

Kehitämme ilmastoystävällistä raide- ja kaupunkiliikennettä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Yhtiöömme vaikuttavat globaalit megatrendit, talouden käänteet ja kriisit. Myös poliittisilla päätöksillä ja sääntelyn muutoksilla on keskeinen merkitys toiminnallemme sekä kestävän liikkumisen ja logistiikan edellytyksille.

Kuluttaja- ja yritysasiakkaat, sidosryhmät, omistajat ja työntekijät odottavat yhä enemmän yritysten vastuullisuudelta. Meillä VR Groupissa vastuullisuus on liiketoiminnan ytimessä konsernimme liiketoiminta- ja kasvualueita kokoavana teemana. Huomioimme päätöksenteossamme toimintamme taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset.

Uskomme, että raideliikenne on tulevaisuuden kasvava toimiala, joka on ratkaisevassa asemassa, kun tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen ja yhteiskunnan hyvinvoinnin lisääminen. Mitä enemmän suomalaiset ja teollisuus käyttävät junaa verrattuna muihin liikennemuotoihin, sitä enemmän yhteiskunta hyötyy. Kyse on paitsi arjen sujuvasta liikkumisesta ja teollisuuden kilpailukyvystä, myös liikenteen päästöjen vähentämisestä.

Megatrendit ohjaavat kehitystä

Ilmastonmuutos on yksi aikamme keskeisimmistä megatrendeistä, jonka hillitseminen edellyttää raideliikenteen kasvua. Sähköllä kulkeva juna on ilmastoystävällisin vaihtoehto, koska se tuottaa vähemmän päästöjä ja kuluttaa vähemmän energiaa kuin muut liikennemuodot. Olemme myös valmiita tekemään enemmän ja sitoutuneet esimerkiksi energiatehokkuuden määrätietoiseen parantamiseen.

Toinen toimintaamme vaikuttava merkittävä megatrendi on kaupungistuminen, jonka myötä matkustajat liikkuvat suurten kaupunkien välillä odottaen hyviä ja nopeita yhteyksiä. Digitalisaatio taas tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia asiakaspalvelulle, toiminnan tehostamiselle ja liiketoiminnalle, esimerkiksi saumattomille matkaketjuille.

 

Uskomme, että raideliikenne on tulevaisuuden kasvava toimiala, joka on ratkaisevassa asemassa, kun tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen ja yhteiskunnan hyvinvoinnin lisääminen.

Monet ilmiöt ylittävät maarajat

Yleinen taloussuhdanne ja viennin näkymät, kansainvälisen politiikan käänteet ja maailmanmarkkinahintojen kehitys vaikuttavat tuotteiden markkinakysyntään ja siten esimerkiksi kuljetusvolyymeihin. Liikennesektorin sääntelyn muutokset puolestaan heijastuvat yhtiöömme monella tasolla, niin kotimaan kuin EU-tason lainsäädännön kautta.

Globaalissa maailmassa myös kriisit ylittävät maiden rajat. Yritystoiminnan on jatkuttava esimerkiksi epidemioihin tai sotatilanteisiin liittyvien epävarmuuksien keskellä. Koronan ja Venäjän hyökkäyssodan peräkkäiset kriisit ovat vaikuttaneet yhtiöömme ja koko yhteiskuntaan. Kohonneet energianhinnat sekä inflaatio- ja korkotasot näkyvät jokaisen arjessa.

Kasvua kilpailuilla markkinoilla

Toimimme avoimilla markkinoilla liiketoiminta-alueillamme rautatie- ja maantielogistiikassa, junien ja linja-autojen matkustajaliikenteessä sekä kunnossapidossa. Raideliikenteen kilpailu on kiristymässä kotimaassa. Muuttuvassa markkinaympäristössä keskitymme oman toimintamme ja asiakaskokemuksen jatkuvaan parantamiseen sekä uuden kasvun hakemiseen.

Voitimme historiallisen tarjouskilpailun pääkaupunkiseudun HSL-lähiliikenteen operoinnista ja kunnossapidosta keväällä 2020. Muilta osin henkilöliikenteen kilpailu avautui lopullisesti 1.1.2021 alkaen, jolloin VR:n kaukoliikenteen yksinoikeus päättyi. Suomessa henkilöliikenne on avautunut vapaan pääsyn (Open Access) mallilla, jossa operaattorit voivat kilpailla samoilla rataosilla markkinaehtoisesti omalla kalustollaan. Tämä tuo eniten etua asiakkaalle ja yhteiskunnalle.  

Muuttuvassa markkinaympäristössä keskitymme oman toimintamme ja asiakaskokemuksen jatkuvaan parantamiseen sekä uuden kasvun hakemiseen.

Panostukset rataverkkoon kannattavat

Suomessa rataverkkoa rasittavat korjausvelka ja kapasiteetin puute, jotka heikentävät junaliikenteen edellytyksiä vaikuttamalla täsmällisyyteen ja toimitusvarmuuteen. Myöhästymisistä merkittävin osa johtuu ratainfran häiriöistä. Liikenteen luotettavuutta parannamme jatkuvasti yhdessä muiden rautatiealan toimijoiden kanssa. Pitkäjänteiset panostukset nykyisen rataverkon kunnossapitoon ja uudet tulevaisuusinvestoinnit mahdollistavat raideliikenteen kasvun ja siten koko yhteiskunnan hiilijalanjäljen pienentämisen. 

Me VR:llä luomme kasvavaa raideliikennemarkkinaa, joka lisää matkamääriä ja tonneja raiteilla. Näin ihmisten ja tavaroiden liikkumisesta tulee aiempaa kestävämpää, Suomen huoltovarmuus vahvistuu ja samalla maakuntien saavutettavuus paranee.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu Pohjolanliikenne etusivu Avecra etusivu