Kuva satamasta

Toimintaympäristö

Kehitämme ilmastoystävällistä raide- ja kaupunkiliikennettä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Yhtiöömme vaikuttavat globaalit megatrendit, talouden käänteet ja kriisit. Myös poliittisilla päätöksillä ja sääntelyn muutoksilla on keskeinen merkitys toiminnallemme sekä kestävän liikkumisen ja logistiikan edellytyksille.

Kuluttaja- ja yritysasiakkaat, sidosryhmät, omistajat ja työntekijät odottavat yhä enemmän yritysten vastuullisuudelta. Meillä VR Groupissa vastuullisuus on liiketoiminnan ytimessä konsernimme liiketoiminta- ja kasvualueita kokoavana teemana. Huomioimme päätöksenteossamme toimintamme taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset.

Uskomme, että raideliikenne on tulevaisuuden kasvava toimiala, joka on ratkaisevassa asemassa, kun tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen ja yhteiskunnan hyvinvoinnin lisääminen. Mitä enemmän suomalaiset ja teollisuus käyttävät junaa verrattuna muihin liikennemuotoihin, sitä enemmän yhteiskunta hyötyy. Kyse on paitsi arjen sujuvasta liikkumisesta ja teollisuuden kilpailukyvystä, myös liikenteen päästöjen vähentämisestä.

Olemme yhtiönä sitoutuneet maan hallituksen kunnianhimoiseen tavoitteeseen, jonka mukaisesti Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen pian sen jälkeen. Lisäksi vastuullisuustyömme pohjaa kansainvälisiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Megatrendit ohjaavat kehitystä

Ilmastonmuutos on yksi aikamme keskeisimmistä megatrendeistä, jonka hillitseminen edellyttää raideliikenteen kasvua. Sähköllä kulkeva juna on ilmastoystävällisin vaihtoehto, koska se tuottaa vähemmän päästöjä ja kuluttaa vähemmän energiaa kuin muut liikennemuodot. Olemme jo pitkään käyttäneet uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä ja sitoutuneet energiatehokkuuden määrätietoiseen parantamiseen.

Toinen toimintaamme vaikuttava merkittävä megatrendi on kaupungistuminen, jonka myötä matkustajat liikkuvat suurten kaupunkien välillä odottaen hyviä ja nopeita yhteyksiä. Digitalisaatio taas tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia asiakaspalvelulle, toiminnan tehostamiselle ja liiketoiminnalle, esimerkiksi saumattomille matkaketjuille.

 

Uskomme, että raideliikenne on tulevaisuuden kasvava toimiala, joka on ratkaisevassa asemassa, kun tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen ja yhteiskunnan hyvinvoinnin lisääminen.

Monet ilmiöt ylittävät maarajat

Yleinen taloussuhdanne ja viennin näkymät, kansainvälisen politiikan käänteet ja maailmanmarkkinahintojen kehitys vaikuttavat tuotteiden markkinakysyntään ja siten esimerkiksi kuljetusvolyymeihin. Liikennesektorin sääntelyn muutokset puolestaan heijastuvat yhtiöömme monella tasolla, niin kotimaan kuin EU-tason lainsäädännön kautta.

Globaalissa maailmassa myös kriisit ylittävät maiden rajat. Yritystoiminnan on jatkuttava esimerkiksi epidemioihin liittyvien uhkien ja epävarmuuksien keskellä. Koronakriisi ja siihen liittyvät rajoitustoimet ovat vaikuttaneet ennennäkemättömällä tavalla matkamääriin ja tuoneet haasteita joukkoliikenteelle kokonaisuutena. Tässä tilanteessa on tärkeää vahvistaa laajalla rintamalla luottamusta joukkoliikenteeseen, jonka turvallisuudesta huolehditaan lukuisin tavoin, ja siten kestävien kulkumuotojen tulevaisuuteen.

Kasvua kilpailuilla markkinoilla

Toimimme avoimilla markkinoilla liiketoiminta-alueillamme rautatie- ja maantielogistiikassa, junien ja linja-autojen matkustajaliikenteessä sekä kunnossapidossa. Raideliikenteen kilpailu on kiristymässä kotimaassa. Muuttuvassa markkinaympäristössä keskitymme oman toimintamme ja asiakaskokemuksen jatkuvaan parantamiseen sekä uuden kasvun hakemiseen.

Voitimme historiallisen tarjouskilpailun pääkaupunkiseudun HSL-lähiliikenteen operoinnista ja kunnossapidosta keväällä 2020. Muilta osin henkilöliikenteen kilpailu avautui lopullisesti 1.1.2021 alkaen, jolloin VR:n kaukoliikenteen yksinoikeus päättyi. Suomessa henkilöliikenne on avautunut vapaan pääsyn (Open Access) mallilla, jossa operaattorit voivat kilpailla samoilla rataosilla markkinaehtoisesti omalla kalustollaan.

Muuttuvassa markkinaympäristössä keskitymme oman toimintamme ja asiakaskokemuksen jatkuvaan parantamiseen sekä uuden kasvun hakemiseen.

Panostukset rataverkkoon kannattavat

Pitkäjänteiset panostukset nykyisen rataverkon kunnossapitoon ja uudet tulevaisuusinvestoinnit mahdollistavat raideliikenteen kasvun ja siten koko yhteiskunnan hiilijalanjäljen pienentämisen. Suomessa rataverkkoa rasittavat korjausvelka ja kapasiteetin puute, jotka heikentävät junaliikenteen edellytyksiä vaikuttamalla täsmällisyyteen ja toimitusvarmuuteen. Myöhästymisistä merkittävin osa johtuu ratainfran häiriöistä. Liikenteen luotettavuutta parannamme jatkuvasti yhdessä muiden rautatiealan toimijoiden kanssa.

Raideliikenteelle keskeisiä päätöksiä tehdään neuvotteluissa, jotka koskevat niin valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnittelua, maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksia kuin tulevaisuuden raideinvestointeja hankeyhtiöineen. Merkittävässä roolissa ovat myös päätökset joukkoliikenteen rahoituksesta ja elvyttävistä väyläinvestoinneista kriisiaikoina. Varmaa on, että yhteiskunta hyötyy ilmastoystävällisestä ja turvallisesta raideliikenteestä, joka muodostaa valtakunnallisen liikennejärjestelmän rungon.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu Pohjolanliikenne etusivu Avecra etusivu