Flirt-lähijunia Helsingissä

Kilpailuympäristö

Raideliikenteen kilpailu on kiristymässä kotimaassa. Keskitymme muuttuvassa markkinaympäristössä oman toimintamme ja asiakaskokemuksen jatkuvaan parantamiseen sekä uuteen kasvuun.

Toimimme avoimilla markkinoilla liiketoiminta-alueillamme rautatie- ja maantielogistiikassa, junien ja linja-autojen matkustajaliikenteessä sekä kunnossapidossa. Kilpailua on myös eri liikennemuotojen välillä, esimerkiksi juna kilpailee jatkuvasti suosiosta henkilöautoilun kanssa.

Rautateiden tavaraliikenne on ollut kotimaassa avointa kilpailulle jo vuodesta 2007 lähtien, ja valtiosopimus Suomen ja Venäjän välisestä rautatieliikenteestä avasi myös idän tavaraliikenteen kilpailulle vuoden 2016 lopussa. Rataverkolle onkin tullut uusia yrityksiä. VR Transpoint vastaa asiakkaiden tarpeisiin esimerkiksi tarjoamalla ainoana toimijana jo nyt päästöttömiä rautatiekuljetuksia Suomessa.

Henkilöliikenne raiteilla avointa kilpailulle

Kilpailu rautateiden henkilöliikenteessä käynnistyi pääkaupunkiseudun HSL-alueelta. VR operoi jatkossakin Helsingin seudun liikenteen tilaamaa lähijunaliikennettä voitettuaan historiallisen tarjouskilpailun keväällä 2020. Muilta osin henkilöliikenteen kilpailu avautui lopullisesti 1.1.2021 alkaen, jolloin VR:n kaukoliikenteen yksinoikeus päättyi. Taustalla oli VR:n ja liikenne- ja viestintäministeriön ostoliikenteen uusi sopimusjärjestely vuodelle 2021.

Suomessa henkilöliikenne on avautunut vapaan pääsyn (Open Access) mallilla, jossa operaattorit voivat kilpailla samoilla rataosilla markkinaehtoisesti omalla kalustollaan. Rataverkkoa hallinnoiva Väylävirasto vastaa ratakapasiteetin jakamisesta operaattoreille. Open Access -malli on ollut voimassa jo vuodesta 2009 saakka niillä reiteillä, joita VR ei ole liikennöinyt (esim. Turku–Uusikaupunki, Äänekoski–Jyväskylä tai Rauma–Kokemäki).

 

Suomessa henkilöliikenne on avautunut vapaan pääsyn (Open Access) mallilla, jossa operaattorit voivat kilpailla samoilla rataosilla markkinaehtoisesti omalla kalustollaan.

Yhä parempaa palvelua asiakkaille ja yhteiskunnalle

Keskitymme kilpailun kiristyessä ja avautuessa oman toimintamme jatkuvaan kehittämiseen sekä tehokkuuden että laadun näkökulmasta, jotta voimme palvella asiakkaitamme ja yhteiskuntaa entistäkin paremmin. Kyse on esimerkiksi investoinneista asiakaskokemukseen niin junassa kuin digitaalisissa kohtaamisissa.

Kaupunkiliikenne on luonteva kasvusuunta VR:lle. Suurimpien kaupunkien raitioliikenne muodostaa osan toimivaa ja ilmastoystävällistä matkaketjua, josta VR jo huolehtii junien ja Pohjolan Liikenteen bussien osalta. Kilpailutuksilla voidaan saavuttaa tehokkuutta ja laatua, ja olemme jo voittaneet sopimuksen Tampereen raitiotieliikenteen operoinnista, joka alkaa vuonna 2021.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu Pohjolanliikenne etusivu Avecra etusivu