Vi planerar och utformar framtidens infrastruktur

Verksamhet 

Infrapro levererar tekniska konsulttjänster inom teknik, miljö och planering sedan 2016. Vi utför infrastrukturuppdrag från planeringsskedet till totalentreprenader och ingår i den norska koncernen NRC Group. Vi projekterar väg, järnväg och bro, samt spårväg. 

Affärsidé & vision

Vår affärsidé är att erbjuda tekniska konsulttjänster inom infrastruktur. Vi planerar, utformar och rådger kring dagens och morgondagens infrastrukturlösningar. Genom att använda smarta metoder, vårt mod att utmana, vår omtanke och glädje skapar vi moderna och hållbara lösningar för kommande generationer. Vår vision är att när du i framtiden ser och upplever fantastisk infrastruktur ska du veta att den började med oss på Infrapro. Vi är en steg från att bli den ledande aktören i Norden.