Ansvar

Ansvarsfullhet – dagligt arbete för det gemensamma goda

Vi på VR Group tar dig mot en bra – och allt bättre – morgondag. Vi vill vara en föregångare när det gäller ansvarsfull affärsverksamhet och som bolag visa riktningen också för andra. Vi gör vårt bästa för att kunna hjälpa våra kunder och samhället att lyckas vidare med sina mål som gäller hållbar utveckling.

Ansvarsfullhet är en central del av vårt bolags strategi samt ett samlande tema för vår affärsverksamhet och våra tillväxtområden. Vi fortsätter vår ansvarsfulla resa som ett nästan 160-årigt, finskt och framgångsrikt företag. Vi tror på att vår framgång också kommer att gynna samhället runt oss.

Spårtrafik har en avgörande roll för målet är att bekämpa klimatförändringen och öka välbefinnandet i samhället. Det handlar om smidig trafik i vardagen, stöd till industrins konkurrenskraft samt att minska trafikutsläppen.

Spårtrafiken producerar mindre utsläpp och förbrukar mindre energi än andra trafikslag. Vi på VR Group använder också förnybar el som producerats med vattenkraft. Samhällets koldioxidavtryck minskar när finländare åker allt oftare på tåget och industrins ton går ännu mer via spår.

Ansvarsfullhet betyder för oss inte bara hållbar verksamhet för miljön utan också till exempel långsiktigt arbete för att utveckla trafik- och arbetarskydd och att säkerställa en god upplevelse hos anställda. I beslutsfattandet beaktar vi ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter av vår verksamhet.

Enligt det som skrivits in i Finlands regeringsprogram ska samhällsansvar vara en grundläggande värdering inom alla statliga bolag. Som bolag har vi också förbundit oss till regeringens ambitiösa mål om ett kolneutralt Finland år 2035 och ett kolnegativt Finland snart efter det. Dessutom grundar sig vårt ansvarsarbete på FN:s mål för hållbar utveckling.

Ansvarslöften styr val i vardagen

De väsentliga delområdena gällande ansvarsfullheten för vårt företag är säkerhet, kundorientering, anställdas upplevelse, miljöansvar och samhällsansvar. Dessa teman har valts via den separata definitionen av väsentlighet (2018) genom att lyssna på våra intressentgrupper.

Ett färskt ansvarsprogram skapar en struktur i vårt bolag för att genomföra ansvarsarbetet. Ansvarsprogrammet som i fortsättningen uppdateras årligen samlar arbetet som sker i vår koncern till fördel för människor, miljön och hela samhället.

Till de väsentliga delområdena gällande ansvarsfullheten har vi inom ramen för ansvarsprogrammet skapat målområden samt ansvarslöften som hänför sig till dem och som sträcker sig fram till år 2030. Vi uppfyller våra löften med konkreta ansvarshandlingar som vi genomför i alla våra enheter.

Tanken är att vi konsekvent granskar alla våra vardagliga val och beslut ur ett ansvarsfullhetsperspektiv. Varje person som arbetar på VR ansvarar i sin roll för att ansvarsfullheten förverkligas. Koncernens ledningsgrupp och bolagets styrelse styr och övervakar att ansvarsprogrammets åtgärder och nyckeltal utvecklas enligt målen.

Vår förnyade vision ”Vi arbetar mot gemensamma mål för världens bästa” återspeglar alla väsentliga delområden av ansvarsfullheten. Styrda av en vision, ett ansvarsprogram och -löften gör vi ansvarsfullheten till verklighet varje dag.

Vi ser att år 2030: 

 • Vi är en föregångare när det gäller ansvarsfull affärsverksamhet och vi stimulerar samhällets övergång till miljövänliga trafikslag.
 • Vi minskar samhällets koldioxidavtryck och en kolneutral verksamhet har blivit vardag för oss. Vi är på god väg mot kolnegativitet i vår verksamhet.
 • Var och en av våra anställda är en ansvarig expert som trivs i sitt arbete och säkerställer att människor och varor rör sig säkert.
 • Vår kundorienterade verksamhet syns också från långt håll.

Målområden för vårt ansvarsprogram som omfattar fem delområden år 2030 och ansvarslöften relaterade till dem är följande:  

 1. Säkerhet
  Vi tar människor och varor fram till målet på det säkraste sättet – säkerhet är vårt sätt att arbeta
 2. Kundorientering 
  Vi är våra kunders första val
 3. Upplevelser hos anställda 
  Tillsammans bygger vi en inspirerande arbetsplats där var och en har det bra
 4. Miljöansvar 
  Vi minskar trafikens miljöeffekter och samhällets koldioxidavtryck
 5. Samhällsansvar 
  Vi ökar Finlands välmående