Ansvar

Ansvar är en del av vårt dagliga arbete 

Ansvar är grundvalen för vår verksamhet, en av våra värderingar och en del av det dagliga arbetet för alla på VR Group. Vi är medvetna om vår centrala roll i det finländska samhället och vill värna om intressentgruppernas förtroende.

Ur kundens perspektiv är punktlighet och leveranssäkerhet viktiga mål. Även aktuell information och konkurrenskraftig prissättning spelar en stor roll. Dessutom vill vi betjäna våra kunder genom att utveckla våra tjänster och genom att erbjuda nya, innovativa lösningar. Vår heltäckande service underlättar kundens vardag.

I säkerhetsarbetet är det viktigt att säkerställa att resandet och tågtrafiken fungerar på ett säkert sätt. Vi ser till att arbetsförhållandena är säkra och utvecklar den dagliga säkerhetskulturen inom företaget. Dessutom tar vi hand om informationssäkerheten och säkerställer att IT-systemen fungerar på ett tillförlitligt sätt.

Med tanke på miljöansvar är det viktigt att bekämpa klimatförändringen genom att öka användningen av förnybar energi och genom att förbättra energieffektiviteten inom tågtrafiken. Ett sätt att nå detta mål är att öka andelen eldrivna tåg. Energieffektiviteten går hand i hand med hur effektiv tågtrafiken är. Även miljösäkerhet är en nödvändig förutsättning för verksamheten.

En god medarbetarupplevelse är avgörande eftersom den även skapar den bästa kundupplevelsen. En motiverad och engagerad personal är vår viktigaste resurs. Vi vill vara en attraktiv och bra arbetsplats för olika yrkesgrupper och satsa på vår personals kompetens. Vi utvecklar verksamhetskulturen, ledningen och samarbetsandan.

Ur ekonomisk synvinkel innebär ansvarsfullhet en lönsam, växande och konkurrenskraftig affärsverksamhet. En framgångsrik verksamhet gör det möjligt för oss att även i framtiden erbjuda olika arbetstillfällen. Dessutom köper vi tjänster och produkter på ett ansvarsfullt sätt. Vi säkerställer att våra principer respekteras under hela leveranskedjan.

Vår verksamhet spelar en viktig roll i det finländska samhället. Vi möjliggör våra kunders dagliga resor och bidrar till att hålla industrin i gång. Denna roll förutsätter att vi agerar etiskt i vardagen, vilket garanterar intressentgruppernas förtroende.