Fem miljölöften 

Även om tåget redan är det grönaste valet finns det alltid mer vi kan göra. Därför har vi gett fem miljölöften för åren 2013–2020.

Framåt genom att spara energi

Mål: Förbättra energieffektiviteten i passagerartrafiken och järnvägslogistiken med 20 %
Mätare: Energiförbrukningen i megajoule per person- eller tonkilometer

Situationen 2019: 0,33 MJ/pk, 0,16 MJ/tk 
(Situationen 2018: 0,36 MJ/pk 0,16 MJ/tk)

Mer förnybar energi

Mål: Andelen förnybar energi av hela VR-koncernens energiförbrukning är över 70 %
Mätare: Procentandel förnybar energi av all energi som koncernen förbrukar

Situation 2019: 67 %
(Situationen 2018: 66 %)

För ett rent land och ett rent landskap

Mål: Inga betydande läckor som förstör jordmånen inträffar vid transport av farliga ämnen och användning av kemikalier.
Mätare: Antal små och betydande läckor.

Situationen 2019: 0 betydande läcka
(Situationen 2018: 1 betydande läcka)

Mindre förbrukning, mer återvinning

Mål: Andelen avfall som hamnar på avstjälpningsplatsen är under 5 % av den totala mängden avfall
Mätare: Procentandel avfall som hamnar på avstjälpningsplatsen av den totala mängden avfall (exkl. skrotning)

Situationen 2019: 2 %
(Situationen 2018: 1 %)

Det grönaste valet

Mål: Antalet personer som anser att VR:s verksamhet är miljövänlig är över 82 %
Mätare: Procentandel i kundundersökning anser att VR är miljövänligt

Situationen 2019: 80 %
(Situationen 2018: 79 %)