Principer för VR Groups miljöverksamhet

I vår verksamhet förbinder vi oss till ständig förbättring och till att motverka miljöförstöringen.

Vår målsättning är att vara den tryggaste och miljövänligaste partnern för våra kunder och för samhället.

Vårt mål är att producera högklassiga och miljövänliga rese- och logistiktjänster åt våra kunder samt producera infrastrukturtjänster som täcker projektens hela livscykel.

Miljölöftena styr vår dagliga verksamhet. Vi följer nationella och internationella miljöförordningar och miljöavtal.

Vi utbildar personalen i att handla ansvarsfullt vad beträffar miljön. Att ta hand om miljön är allas vår sak – vi är alla ansvariga för det vi gör och för att ta miljöaspekterna i beaktande när vi utför våra arbetsuppgifter.

Principerna för miljöverksamheten preciserar koncernens verksamhetspolitik och de följs i all verksamhet inom koncernen.