Köp- och förpliktelsetrafikens förändringar från och med 27.3.2016

Trafikeringen avslutas helt och hållet på rutterna:

 

 • Tammerfors-Keuru*
 • Jyväskylä-Haapamäki-Seinäjoki**
 • Joensuu-Nurmes
 • Helsingfors-Karis: Y-tåget upphör. Fjärrtrafikens turer betjänar Karis resenärer.

*Tammerfors-Orivesi-Jyväskylä-trafiken fortsätter

**Från Jyväskylä reser man i fortsättningen via Tammerfors till Seinäjoki

Betydande förändringar till banavsnitten:

 • Pieksämäki-Joensuu förkortas till rutten Pieksämäki-Varkaus
 • Cirka hälften av tågturerna på sträckan Riihimäki-Lahtis avslutas, vilket betyder att tågen trafikerar med cirka två timmars mellanrum i båda riktningarna.

Utbudet minskar på banavsnitten:

 • Kouvola-Kotka minskas med ett tågpar per dag. Kvar blir fem tågpar per dag. 
 • Hangö-Karis minskas med fyra turer per vecka. Kvar blir 94 tågturer per vecka.
 • Kajana-Uleåborg minskas med ett tågpar per dag. Kvar blir fyra tågpar per dag.
 • Seinäjoki-Rovaniemi: minskas med ett tågpar per dag på sträckan Seinäjoki-Karleby och sträckan Karleby-Uleåborg (-13 procent av det nuvarande utbudet)
 • Helsingfors-Kouvola-Kuopio: minskas med ett tåg på sträckan Helsingfors-Kuopio och ett tåg på sträckan Kuopio-Kouvola (-11 procent av det nuvarande utbudet)