Punklighet

Punktlighet

Vi gör vårt bästa för att tågen inom passagerar- och godstrafiken ska gå punktligt och för att passagerarna ska komma fram enligt tidtabell.

Det finns ett antal anställda hos VR som arbetar med att säkerställa att trafiken flyter smidigt. Vi arbetar dagligen för att upprätthålla och förbättra punktligheten.

Vi utvecklar underhållet av materielen, skötseln av störningssituationer och planeringen av tågturer kontinuerligt. Vi har anskaffat eller planerar att anskaffa ny lok- och personvagnsmateriel, vilket ökar funktionssäkerheten i tågtrafiken ytterligare.

VR:s passagerartrafik omfattar sammanlagt cirka 250 fjärrtåg och cirka 820 närtåg per dygn. VR Transpoint kör cirka 300 godståg per dag.

VR Group arbetar aktivt för att säkerställa punktligheten

Det varierande vädret med köld och lövhalka innebär utmaningar för spårtrafiken. VR Group förbereder sig för vintern och olika väderleksförhållanden på många sätt.

Vid förberedelserna inför vintern ansvarar vi för tågmaterielen och tågpersonalen. När det gäller underhållet av bannätet eller trafikledningen samarbetar vi med Trafikledsverket och Fintraffic. Vi samarbetar även med Helsingforsregionens trafik, dvs. HRT, för att göra närtrafiken smidigare.

Trots de noggranna förberedelserna kan vädret ibland orsaka störningar i tågtrafiken. Vårt mål är att minska störningarna och de olägenheter dessa medför.