Veturinkuljettaja Helsingin laiturialueella

Trafikproduktion

Trafikproduktionen omfattar loken, lokförarna och den operativa centralen. Trafikproduktionen ser till att passagerar- och godstrafiken fungerar på ett effektivt och högklassigt sätt och att tågen kommer fram under alla förhållanden.

Lokförarna inom trafikproduktionen ansvarar för att transporterna inom både fjärrtrafik med passagerare och godstrafik kommer fram på ett säkert och effektivt sätt alla dagar, året om. Lokförarna behärskar alla typer av materiel som för tillfället är i användning. Nuförtiden omfattar deras arbetsuppgifter på många orter även bland annat radiostyrning, tekniska kontroller av rullande materiel samt mindre underhållsarbeten. Nätverket av förarnas arbetsplatser omfattar hela bannätet, vilket innebär att servicen kan erbjudas på ett flexibelt sätt i hela Finland.

Trafikproduktionen äger VR Groups lok och ansvarar för livscykelhanteringen och ordnandet av underhållet av loken samt för investeringarna i ny materiel. Vi ansvarar även för anskaffningen av elenergi och bränsle samt för energieffektiviteten inom tågtrafiken.

Den operativa centralen koordinerar tågtrafiken 

Den operativa centralens uppgift är att följa upp och koordinera VR Groups järnvägstrafik i sin helhet. Den operativa centralen ansvarar för ledningen av tågtrafiken vid olika störningar i samarbete med Trafikledsverket, Fintraffic, HRT och andra samarbetspartner. Den operativa centralen ansvarar även för styrningen av materiel- och personalresurser, ledningen och rapporteringen av punktlighet samt produktionen av trafikinformation för kunder, personalen och ledningen.

Trafikproduktionens viktigaste kunder är passagerarna inom VR Groups tågtrafik och logistikkunderna, som vi betjänar tillsammans med VR Fjärrtrafik och VR Transpoint. Vi samarbetar även nära med enheten för underhållet av materielen.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu Pohjolanliikenne etusivu Avecra etusivu