Ledningsgrupp

Ledningsgruppen för VR-Group behandlar strategier som berör VR-Groups verksamhet och andra betydande ärenden samt viktigare dagliga funktioner och operativa beslut.

Ledningsgruppen samlas vanligtvis en gång i veckan, och VR-Group Abp:s verkställande direktör fungerar som ordförande för ledningsgruppen.

Verkställande direktören sköter koncernens löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Verkställande direktören väljs och avskedas av bolagets styrelse, som även bestämmer lönen.

Elisa Markula

Elisa Markula 

 • F. 1966, EM
 • Verkställande direktör, VR-Group Abp
 • Anställd i VR-koncernen sedan 2022
 • Har tidigare arbetat som vd för Oriola och vd för Tikkurila och som chef för Pauligkoncernens kaffedivision
Laura Ansaharju

Laura Ansaharju 

 • F. 1977, DI
 • Personaldirektör, VR-Group Abp
 • Anställd i VR-koncernen sedan 2022
 • Har tidigare arbetat med olika personalens lednings- och utvecklingsuppgifter på Finnair sedan 2011 och innan dess vid Stora Enso
Ilkka Heiskanen

Ilkka Heiskanen

 • F. 1984, DI, produktionsekonomi
 • Trafikchef, VR-Group Abp
 • Anställd i VR-koncernen sedan 2009
 • Tidigare anställningar: strategi- och utvecklingsdirektör, VR Group; produktionschef och planeringschef, VR Transpoint; utvecklingsuppgifter inom affärsverksamhet, VR Transpoint och VR Group; företagsledningskonsult, Bain & Company och Booz Allen Hamilton
Otso Ikonen

Otso Ikonen

 • F. 1976, DI, fil. kand.
 • Underhållschef, VR FleetCare Oy
 • Har jobbat för VR Group sedan 2022
 • Tidigare arbetat för ABB i internationella ledningsbefattningar, som chef för Helsingfors Maskinfabrik och i flera andra ansvarsområden samt som verkställande direktör för Wexon Oy
Eljas Koistinen

Eljas Koistinen

 • F. 1978, Executive MBA, Bachelor of Arts
 • VR Transpoint Director, VR-Group Plc
 • Har arbetat i VR-koncernen sedan 2017 som VR Transpoints försäljnings-, produktions- och handelsdirektör. Har även tidigare arbetat i VR-koncernen 2006–2017 i nyckelroller som chef för logistikkunder och som försäljningschef
 • Har arbetat som försäljningschef på Geodis Wilson Finland Oy och på Lindström Oy som chef för kundrelationshantering. Tidigare erfarenhet även inom Rautaruukki Oyj
Erkka Repo

Erkka Repo 

 • F. 1970, EM
 • Ekonomidirektör (CFO), VR-Group Abp
 • Anställd i VR-koncernen sedan 2021
 • Arbetat tidigare som direktör ansvarig för UPM:s ekonomi
Topi Simola

Topi Simola

 • Född 1976, EM
 • Direktör för passagerartrafiken, VR-Group Abp
 • Har verkat som direktör för passagerartrafiken inom VR-koncernen sedan 2019 samt åren 2011–2017 som koncernens utvecklingsdirektör och närtrafikchef
 • Har tidigare arbetat bl.a. som verkställande direktör för Cabonline Finland samt som företagsledningens konsult vid Accenture och Synergy (KPMG)
Antti Tuominen

Antti Tuominen

 • F. 1984, EM, ekonomiska vetenskaper

 • Strategi- och utvecklingsdirektör, VR-Group Abp

 • Anställd i VR-koncernen sedan år 2012, senast som utvecklingsdirektör för passagerartrafiken. Före detta har han arbetat som planeringsdirektör för fjärrtrafiken samt i utvecklings- och projektuppgifter för affärsverksamheten i koncernen

Tatu Tuominen

Tatu Tuominen

 • F. 1969, PM
 • Kommunikationsdirektör, VR-Group Abp
 • Anställd i VR-koncernen sedan 2018
 • Tidigare anställningar: direktör för kommunikation och samhällsrelationer, Telia; uppgifter vid utrikesministeriet och kommunikationsministeriet
VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu Pohjolanliikenne etusivu Avecra etusivu