Ledningsgrupp

Ledningsgruppen för VR-Group behandlar strategier som berör VR-Groups verksamhet och andra betydande ärenden samt viktigare dagliga funktioner och operativa beslut.

Ledningsgruppen samlas vanligtvis en gång i veckan, och VR-Group Abp:s verkställande direktör fungerar som ordförande för ledningsgruppen.

Verkställande direktören sköter koncernens löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Verkställande direktören väljs och avskedas av bolagets styrelse, som även bestämmer lönen.

Topi Simola

Topi Simola

 • Född 1976, EM
 • Tf. verkställande direktör, direktör för passagerartrafiken, VR-Group Abp
 • Har verkat som direktör för passagerartrafiken inom VR-koncernen sedan 2019 samt åren 2011–2017 som koncernens utvecklingsdirektör och närtrafikchef
 • Har tidigare arbetat bl.a. som verkställande direktör för Cabonline Finland samt som företagsledningens konsult vid Accenture och Synergy (KPMG)
Laura Ansaharju

Laura Ansaharju 

 • F. 1977, DI
 • Personaldirektör, VR-Group Abp
 • Anställd vid VR-koncernen sedan 2022
 • Har tidigare arbetat med olika personalens lednings- och utvecklingsuppgifter på Finnair sedan 2011 och innan dess vid Stora Enso
Ilkka Heiskanen

Ilkka Heiskanen

 • F. 1984, DI, produktionsekonomi
 • Trafikchef, VR-Group Abp
 • Anställd i VR-koncernen sedan 2009
 • Tidigare anställningar: strategi- och utvecklingsdirektör, VR Group; produktionschef och planeringschef, VR Transpoint; utvecklingsuppgifter inom affärsverksamhet, VR Transpoint och VR Group; företagsledningskonsult, Bain & Company och Booz Allen Hamilton
Martti Koskinen

Martti Koskinen

 • F. 1957, ingenjör
 • Direktör, VR Transpoint
 • Försäljnings- och marknadsföringsdirektör för VR Transpoint sedan 2009
 • Tidigare anställningar: bl.a. direktör för affärsverksamheten i Mellan- och Östeuropa, Corus Ltd; marknadsförings- och anskaffningsdirektör och områdeschef för Mellaneuropa, Ruukki Construction (Rautaruukki Abp)
Antti Tuominen

Antti Tuominen

 • F. 1984, EM, ekonomiska vetenskaper

 • Strategi- och utvecklingsdirektör, VR-Group Abp

 • Anställd i VR-koncernen sedan år 2012, senast som utvecklingsdirektör för passagerartrafiken. Före detta har han arbetat som planeringsdirektör för fjärrtrafiken samt i utvecklings- och projektuppgifter för affärsverksamheten i koncernen

Erkka Repo

Erkka Repo 

 • F. 1970, EM
 • Ekonomidirektör (CFO), VR-Group Abp
 • Anställd i VR-koncernen sedan 2021
 • Arbetat tidigare som direktör ansvarig för UPM:s ekonomi
Kimmo Soini

Kimmo Soini

 • F. 1958, DI
 • Underhållsdirektör, VR FleetCare
 • Anställd i VR-koncernen sedan 2013
 • Tidigare anställningar: diverse chefspositioner, Finnair
Tatu Tuominen

Tatu Tuominen

 • F. 1969, PM
 • Kommunikationsdirektör, VR-Group Abp
 • Anställd i VR-koncernen sedan 2018
 • Tidigare anställningar: direktör för kommunikation och samhällsrelationer, Telia; uppgifter vid utrikesministeriet och kommunikationsministeriet
Taru Uotila

Taru Uotila 

 • F. 1970, OTK, LL.M (Bruges)
 • Direktör för juridiska ärenden, VR-Group Abp
 • Anställd i VR-koncernen sedan 2013 som jurist och från och med 2017 som direktör för juridiska ärenden
 • Tidigare erfarenhet av advokatbyrå, hos Fortum Abp samt GE Healthcare
VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu Pohjolanliikenne etusivu Avecra etusivu